fredag 7 oktober 2011

Yom Kippur

Idag vid solnedgången börjar Yom Kippur, Försoningsdagen, och avslutar därmed de tio botgöringsdagarna enligt judisk tradition. Läs mer här:

The Crossover Projects syfte är att informera om skillnader och likheter i kristna och judiska traditioner, historia och teologi,

"The focus of The Crossover Project is to promote a greater understanding of the differences and similarities between Jewish and Christian customs, history, and theology, while purposing to disarm prejudice and intolerance. We also hope evoke a deeper revelation of God's perfect order, to strengthen Biblical foundations and to encourage a closer walk with the God of Abraham, Isaac, and Jacob - forsaking all other gods. "


Inga kommentarer: