tisdag 4 oktober 2011

ECIs mission i FN i New York fullgjord - pressmeddelande

Pressmeddelande

ECIs mission i FN i New York fullgjord

Ett öppet brev till FN-kvartetten uppmanar till ett återupptagande av fredsförhandlingarna

New York 26 september 2011. Efter ett år av forskande och aktiv kampanj har den första fasen av ECIs initiativ att att föra fram de lagliga grunderna för den moderna staten Israel framgångsrikt fullföljts. Trots den palestinska ledaren Mahmoud Abbas framlagda förslag till FNs säkerhetsråd att deklarera en palestinsk stat idag, har Mellanösternkvartetten sagt att de kommer att rekommendera att de två parterna återupptar sina fredssamtal och givit dem en ny tidsfrist för underhandlingarna fram till december 2012. Med då måste man ha nått ett komplett fredsavtal. Trots detta kan detta nya förslag rinna ut i sanden. Inom en månad bör de två parterna komma överens om basen för nya förhandlingar för att processen skall gå vidare.

ECI s direktor Tomas Sandell välkomnar rekommendationen. ”Vi har haft en klar målsättning från början att be Mellanöstern-kvartetten (USA, Ryssland, FN, EU) att förkasta en ensidig statsdeklaration och be de båda parterna att förhandla utan förhandsvillkor. Om kvartettens nya rekommendationer tillämpas, has ECIs kampanj varit en stor framgång. Kvartettens medlemmar står för merparten av understödet till den palestinska myndigheten som skulle falla ihop inom några veckor utan detta stöd.

ECI har fört sin kampanj i parlamenten i Haag, Bryssel, Berlin, Rom och London liksom också i regeringar i Afrika och på andra platser i världen. Det kulminerade i en två veckors slutkampanj i FN i New York. Under FNs generalförsamling kunde ECIs teammedlemmar tala både till olika länders delegater, till media och också överräcka ett öppet brev till stöd för fortsatta förhandlingar. Brevet som var undertecknat av 16 prominenta europeiska ledare överläts till generalsekreterarens Mellanöstern-byrå på torsdagen (22. 9). Brevet tillsammans med ett nformationspaket bestående av filmen ”Ge-freden–en–chans”, ett forskningsdokument presenterande staten Israels lagliga grunder samt vädjanden från Tyskland, Finland och Italien kommer att överlåtas personligen till FNs generalsekreterare Ban-Ki-Moon de närmaste dagarna.

Under de senaste veckorna har filmen som på endast 15 min presenterar Israels lagliga grunder översatts till 10 språk och setts av över 38.000 personer på nätet, liksom av stora auditorier världen runt. I New York hade teamet tillfälle att ge intervjuer och visa filmen för media i Ukraina, Brasilien och Japan, liksom för internationella media som Newsweek.

Fastän det vore övermodigt av oss att ta åt oss äran för kvartettens uppmaningar till återupptagna fredssamtal, har vi arbetat hårt i över ett år med att ta fram fakta. Vi är tacksamma för att förnuftet segrat åtminstone för tillfället. Genom att processen ges mera tid får vi fler tillfällen att visa vårt material till flera FN-medlemsstater världen runt. Fastän pressen på Israel temporärt kan ha lättat, kommer Israels regering fortsättningsvis att stå inför stora utmaningar under de kommande månaderna och trycket på eftergifter kommer att fortsätta. Samtidigt kommer det palestinska ledarskapet att pressa på Säkerhetsrådet för att få dess erkännande.

Under en konferens som ordnats av Hudson-institutet kunde ECI tala med nobelpristagaren Elie Wiesel om den nuvarande inställningen till Israel inom EU. Tillfrågad om han var besviken över det svaga stödet för Israel svarade han: ”Jag hade aldrig några förväntningar, men Europa borde lära sej av historien.”

Fastän begynnelseskedet av kampanjen nu fullgjorts, kommer ECI under de kommande månaderna att fortsätta med sin aktivitet att presentera Israels lagliga ställning för att nå FNs medlemsländer med de historiska och juridiska fakta kring skapandet av den judiska staten och dess legitimitet enligt internationell lag.

För mera information se filmen www.givepeaceachance.info

Källa ECI, http://www.ec4i.org/index.php?option=com_content&view=article&id=131:eci-mission-at-the-un-in-new-york-accomplished&catid=74:press-releases&Itemid=53

Inga kommentarer: