onsdag 5 september 2012

Lärjungar

Att vara kristen och vara lärjunge är inte riktigt samma sak för mig. Joel C. Rosenberg skriver på sin blogg om den saken apropå att hans egen andliga far nyss gått hem till Herren. Det han skriver är ingalunda unikt för Amerika, utan vi kristna i Sverige behöver också fundera över det han skriver. Därför har jag översatt några citat: 

"Varje kristen måste kunna svara på två enkla frågor:
1) Vem satsar på dig? 
och
2) Vem satsar du på?

I missionsbefallningen i Matteus 28:18-20, befallde vår Herre Jesus Kristus oss att gå och "göra alla folk till lärjungar," och börja med vår egen.
Tyvärr upplever den amerikanska kyrkan ett misslyckande av episka mått vad gäller lärjungaskap. De flesta äldre troende investerar inte andligt i yngre troendes liv. Vi misslyckas med att forma och överföra bibliska sanningar och Kristus-liknande karaktär och en passion för evangelisation och lärjungaskap till kommande generationer, och därmed blir den amerikanska kyrkan svag och misslyckas och är i desperat behov av väckelse. "

"Det räcker inte bara att göra kristna. Vi måste göra sanna Kristi efterföljare som är fast beslutna att lyda allt som Kristus lärde sina ursprungliga lärjungar. "

"Tyvärr verkar en stor del av den amerikanska kyrkan att ha glömt Kristi" missionsbefallning. De flesta amerikanska troende vet inte riktigt vad en lärjunge är, eller hur man gör en, inte heller har de någonsin gjort en. Men vår Herre Jesus befallde oss att "göra alla folk till lärjungar" - det var en av hans viktigaste uppmaningar till sina efterföljare strax innan han återvände till Fadern. Vi behöver desperat återupptäcka den förlorade konsten att göra lärjungar. "

"Vem investerar i dig? Vem investera du i? Har du svar på dessa viktiga frågor? Må Herren välsigna dig rikligen under det att du funderar på dessa eviga sanningar och hur du tillämpar dem i ditt eget liv och verksamhet. "


Läs hela inlägget på engelska här  

Inga kommentarer: