lördag 11 maj 2013

Ljudet av silvertrumpeter


I september 2011 var Werner och Regula Woiwode från Abraham ministries, Schweiz, i Skara domkyrka och blåste i silvertrumpeter i samband med en bönesamling för Sverige. Nedan har jag översatt en text från deras hemsida där du kan läsa bakgrunden till varför de kom och vad denna trumpetsignal innebär. Efter texten kommer ett referat av deras besök. 

Sommaren 2012 kom de tillbaka och den här gången hade de ett stort team med sig. De kände Herrens maning att komma hit och be för vårt land och vi var ett antal bedjare som kopplade samman med dem. Det blev en stark bön! 

Det har gått ut en mycket allvarlig larmsignal för Sverige och svensk kristenhet och som sagt, nedan kan du läsa vad det innebär konkret. 

Längst ned kan du läsa hur de nu har slutfört det uppdrag de fått av Herren att blåsa i silvertrumpeterna i Europas alla länder och hur Herren nu utvidgat deras uppdrag till att gälla varje kontinent på vår jord.

Guds välsignelse! Barnabas 

                                  -----------------------------------------------------------Blås i trumpeterna!
 
Gud älskar trumpeter! För några år sedan hörde jag denna proklamation i en predikan av Colin Urquhart.

Jag råkar vara en som tror på det. Han utmanade sitt folk att göra trumpeter och gav också tydliga instruktioner kring när och hur de skulle blåsas. De är mycket viktiga instrument, som vi regelbundet möter genom hela Bibeln, från fjärde Mosebok till Uppenbarelseboken, där änglarna kommer att blåsa i trumpeterna för att förebåda olika domar.

Jesus talade för över två tusen år sedan att  olyckor, skakningar och katastrofer skulle komma så till den grad att ingen skulle kunna föreställa sig det. Naturligtvis har det alltid förekommit krig och fruktansvärda naturkatastrofer. Men aldrig i sådana enorma proportioner, utan uppehåll, och som omfattar så stora områden eller  till och med hela världen själv. Och allt påverkas. Himlen, (askmoln från Island), jorden (jordbävningen i Haiti), havet (oljeförorening av Amerikas kuster i Mexikanska golfen).

 

Var är Gud i allt detta? Vad gör Han?

Han ger instruktioner och människor som hör honom är lydiga och genomför dem. Så är det med att blåsa i trumpeterna. Gud själv har talat, instruerat och auktoriserat. Det (nuvarande) tillståndet i världen, bland  människor och framför allt i hans kyrka lämnar honom inte oberörd.  Hans ord till oss i Abraham ministries är:


" Gör dig två silvertrumpeter, i hamrat arbete skall du göra dem. Du skall använda dem när menigheten skall sammankallas och när lägren skall bryta upp" (4 Mos 10:2 Folkbibeln)


För några år sedan gav en broder i Herren mig två trumpeter. Han berättade att tiden skulle komma då jag måste blåsa i dem. För två år sedan, i slutet av Europeiska bönemötet/konferensen deklarerade en av ledarna att det nu är dags att blåsa i trumpeterna i alla europeiska länder! Mitt hjärta skakades och rördes djupt. Det behövdes dock ytterligare två år innan Gud gjorde klart för mig i en tid av bön och fasta att ovanstående vers var för mig personligen. Vi har fått uppdraget att gå in varje land i Europa och att blåsa i trumpeterna där.


Vad är skälet till detta? Det är en väckarklocka!


Genom att blåsa i trumpeterna ska kyrkan  väckas, för att bryta sig ur sin slummer och gå in i sin kallelse.

Vad är kyrkans kallelse eller uppgift?


Den första, viktigaste och djupaste kallelsen är:
"Du skall älska Herren, din Gud, av hela ditt hjärta ..."

Gud kallar oss:
"Omvänd er och kom tillbaka till Mig!"


Kanske vi tänker: "Ja, vi älskar Dig, vi är med dig"

Men här talar vi om Guds standard, inte den som vi har gjort upp för oss själva. Han vill föra oss tillbaka till vår första, passionerade brinnande kärlek. Tillbaka till den kärlek som bränner upp allting annat: rädsla, tvivel, svartsjuka, självcentrering.

Tillbaka till där denna kärlek övervinner allt annat; överlåtelse, seger över synden, förmåga att älska (min Frälsare, mina bröder och systrar, folket och till och med mina fiender).


En ytterligare aspekt av denna kallelse är:
"Vänd tillbaka till Guds ord!"

Han är Ordet. Vi kan inte skilja Honom från hans Ord. Vi kan inte påstå att vi älskar Honom och samtidigt inte bry oss om Hans ord. När vi verkligen vill och längtar efter Honom, så måste vi vilja ha, längta och törsta efter Hans ord. Det är vårt dagliga bröd, vår vägledning som visar oss vem Han verkligen är!


En tredje aspekt av vår kallelse är:
"Att vi blir medvetna om våra rötter, och inte bara accepterar dem, utan också älskar och värdesätter dem med en tacksam attityd."

Låt oss inte glömma att vi helt enkelt är den inympade grenen. Judarna - Israel, å andra sidan, är olivträdet. Därför är det min uppfattning att det viktigaste för Gud, just nu, är Hans uppmaning till kyrkan att återgå till sin ursprungliga kallelse. Det är en kallelse inåt, ett steg bort från nuvarande sätt att göra saker, ett återvändande till Honom.
Jesus frågade Petrus tre gånger:


"Älskar du mig?"


Det låter så lätt och enkelt, men vad det verkar så visar det Guds djupaste smärta. Hans kyrka är ofta frikopplad från Honom. Om och om igen gör den sin egen grej eller förblir sig själv nog och är tillfreds bakom skyddande murar. Vårt uppbrott mot världen runtomkring måste ske inifrån, utifrån vårt passionerade kärleksförhållande till Honom.

Det är dags att söka Gud som aldrig förr.

Medan världen mer och mer håller på att fläckas genom att synd, korruption och fördärv kommer att öka i stor skala (en bild av det är askan från Island eller det okontrollerbara flödet av olja utanför USA:s kust), så är Gud, å andra sidan, igång med att rena och helga sin Brud kyrkan genom att kalla den tillbaka in i en intim kärleksrelation.

”När ni i ert land drar ut till strid mot någon fiende som angriper er, skall ni blåsa larmsignal i trumpeterna. Då skall ni bli ihågkomna inför HERRENS, er Guds, ansikte, och bli räddade från era fiender."(4 Mos 10:9 Folkbibeln)

Det är krig och ingen av oss kan dra oss ur eller förbli neutrala. Och i krig är den absoluta lydnaden av kommandon från den militära ledaren av största vikt. Då är det inte längre en fråga om vad jag, min kyrka eller min tjänst vill, utan vad som är viktigt för Jesus och Hans rike.


Schweiz står inför svårigheter och umbäranden och pressas hårt och det nuvarande tillståndet i kyrkan ger oss inte mycket marginal för att motverka den. Jag har många gånger hört från Gud Hans kallelse genom polis-, ambulans- brandbilssirener tillsammans med ordet "akutläge eller akut situation!" Vi måste bli medvetna om den sanna naturen av den svåra situation vi är i. Låt oss vakna upp i detta avseende!

Räddningen, frälsningen är här. Befriaren har kommit, och kallar oss till sig själv för att räta upp, hela, återställa och helga. Så att vi i vår tur än en gång kan sändas ut. (För att göra arbetet vi är satta att göra).
-------

 

Vi som Jesu Kristi kyrka är kallade att vara väktare för Israel och Europa!

Werner Woiwode

                                    -----------------------------------------------------------


Rapport från besök i Sverige:

"Blow the trumpets over Europe!“Sweden

14 - 18 September 11
We left Kolding, in Denmark, by train and reached Frederikshavn, where we caught the ferry over to Gothenburg in Sweden. We were greeted there by Eva and Per Erik. I first met them last year at a European Prayer Meeting in Budapest, where I was able to blow the trumpets, and Eva chivied us to come to Sweden. Her reason to invite us was because she had had a vision two years previously which had to do with trumpets. A little while later she drove with a colleague from work to Krakau where she both saw and heard trumpets being blown from a church tower. As a result she was, so to say, well prepared for our visit.

We were invited to two meetings where representatives from the Lutheran Church and a number of intercessors from all over the country assembled together. What took place there was really quite remarkable. The intercessors had already met the day before the official Church services, to prepare themselves and to bring the whole action before God. It was a very, very strong time of worship, prayer, intercession, prophecy and prophetic acts. We experienced an exceptional time under the anointing of the Holy Spirit. 


The first church service was in Husaby. Christianity began there in Sweden through the baptism of their first Christian King Olaf. Part of the meeting took place in the church, which was full to capacity, with worship and intercession. Then we went to the baptismal place outside. There the lady vicar officially asked for forgiveness for all the false religiosity and control exercised by the church, i.e. baptism of children. The organisers purposed to set free previous sources of blessings, so that they would once more bubble up and flow. Finally Holy Communion was celebrated, at an altar, which was built out of stones from every region in Sweden (1000 years of Christianity). Back then representatives of 300 churches came together. 

It was overwhelming to see so many vicars together in their robes, waving banners and praising God. That afternoon we moved on to the cathedral in Skara. We were naturally further exhilarated that the authorities allowed us to blow the trumpets there after we had the opportunity to explain to all what lay behind this action. We are convinced that some of the hinderances which have caused previous sources of blessings to be blocked up have been removed.                                    -----------------------------------------------------------Maj 2013


Trumpet Call Prayer Ministry in Europe
We finished the trumpet wake-up call in January. Turkey was the nation number 50 and the last in Europe. Below you can read that the vision grows and we start to go to the continents... So the message spreads out in the German-speaking world. And now we produced also a new professional English version (sound the trumpet see below) to give it in international meetings to brothers and sisters.

It is important that people know that God is at work in Europe! We have some awesome testimonies as to what is happening in some nations after we blow the trumpets and prayed together with brothers and sisters from there. For example: In Greece (northern part), some ministries and local churches gave more than 100,000 Bibles to the people. In Spain, trough a nationwide evangelistic campaign, more then 10,000 people came to Christ!! In the Balkan nations, the prayer leaders come together. Also in the north and south region of Europe, God brought pastors and prayer leaders together, and I was a part of some awesome meetings. This is only a very quick report that God is doing his work on this continent in all the darkness. And this is just the beginning. Hope you will help to make it public as an encouragement for us all. 

Hallelujah! Praise and glory be to our great God. It is finished! And our hearts are full of wonderment and thankfulness. In March 2010 we had our first meeting in Basel, where we proclaimed God's message and blew the trumpets. On 27th January 2013, we did the same in Turkey. Between these two dates we have been able to travel to all 50 European countries to deposit God's Word and together with our brothers and sisters there blow the two trumpets. God gave us many wonderful moments of fellowship. And a good portion of protection! Also time and again, God provided for us through friends like you so that we were able to travel to all the nations either by car or plane, to carry out that which He had said that we should do. Please look on our website.  

Thank you, dear Father!

An now the task continues...
 
Blow the trumpets on all continents!
We have often been asked on our travels by different brothers and sisters: "What about the other countries? Shouldn't they also hear this message and the trumpets?"
We passed on these questions to God and believe we have received the following answer from Him: The trumpets should be blown on every continent, as before, with brothers and sisters from their respective countries. They should be blown in the north, south, east and west parts of each continent.
As we realised the implications of this new task, we were intrigued to see how the initiative is seamlessly continuing.

In Turkey we finished the first task for Europe! There, we have started this new initiative to the continents! The largest part of this country is part of Asia. It is the most western part of the Asian continent. And therefore, we blew the trumpets out from the west over the continent of Asia.  

Blow the trumpets in and from Switzerland over Europe and the whole world!

Werner Woiwode 

Källa:  http://www.verein-abraham.ch/e/index.php

samt bönebrev från International Prayer ConnectInga kommentarer: