måndag 13 maj 2013

Samuel utsåg kungen ... eller gjorde han?Den senaste tiden har man kunnat läsa om nya ledare som utsetts i viktiga funktioner. Jag vet inte hur dessa processer har gått till, men jag blir lite illa till mods när jag läser artiklarna. Man får intrycket att det är mycket diskussioner och åsikter.  Men hur utser Gud ledare i Bibeln? 
Idag läste jag nedanstående på Gene - a prophets blogg och jag tyckte det var så bra att jag översatte det.
Här kan du läsa originaltexten:

Guds välsignelse! Barnabas   
.....................................................................................................
Samuel utsåg kungen ... eller gjorde han?
postat av Gene  
 
Historien om hur Samuel utsåg Israels kung från Isais söner är lärorikt.
1 Samuelsboken 16:1-13

Gud hade en man som skulle leda Israel. En som upplevt mycket, som var förberedd i det fördolda, en som hade haft ett möte med den sanne och levande Guden. Det var han som, förbisedd av Samuels kött, Gud valde. Om du läser berättelsen noga ser du att Samuel ville smörja andra som såg bättre ut, hade bättre meriter, hade ledarskapsförmåga. Han ville heller inte göra det, för han var säker på att Saul skulle döda honom. Men i allt var det Guds Ande i Samuel som drev honom. Detta är och har alltid varit Guds plan.

Profeter utses av Gud för att identifiera och smörja till tjänst den som Gud har valt att leda sitt folk.

Så gör vi inte längre.

Apostlarna utser och smörjer sig själva. Eller så hittar de en annan vänlig apostel som kan lägga händerna på dem.

I vissa samfundskyrkor väljs ledare genom en valberedning. Jag har varit en del av detta. Det är inte Guds väg. Gud arbetade aldrig genom kommittéer. Kött kan inte åstadkomma vad Gud förordnar. Kött kan bara erkänna vad Gud redan har gjort, om det kan lägga åt sidan sitt köttsliga inflytande precis som Samuel fick göra. Bön är inte tillräckligt. Samuel bad inte, han hörde.

De sanna ledarna/kungarna som ska leda väljs av Gud allena. Du kan inte hitta Guds ledare genom att läsa deras meritförteckning.

Ismael är oftast resultatet.

Jag kommer inte att nämna några namn, men det finns flera Gudsmän och Gudskvinnor som Gud genom åren har sänt mig att smörja profetiskt för tjänst i Guds rike. Jag var med en sådan förra helgen. För många år sedan berättade Gud för mig hur han skulle användas. Vilken plats han har i Guds rike. Precis som med David den dagen, så när den profetiska smörjelsen fanns på plats, så rörde sig Guds Ande mäktigare över honom.
1 Samuelsboken 16:13

Vi måste komma tillbaka till att Guds sanna profeter smörjer sanna ledare i Kristi kropp eller så kommer vi att fortsätta att vackla från kris till kris pga falskt ledarskap. När människor försöker "anställa” en ledare, slutar det oftast med en ”Saul”.

Det kommer naturligtvis att kräva sanna profeter .... men det är en annan historia."

1 Sam.16:1-13

David smörjs till kung

1 HERREN sade till Samuel: "Hur länge tänker du sörja över Saul? Jag har ju förkastat honom, så att han inte kan vara kung över Israel. Fyll ditt horn med olja och ge dig av. Jag skall sända dig till betlehemiten Isai, ty en av hans söner har jag utsett åt mig till kung." 2 Samuel svarade: "Hur skall jag kunna gå dit? Om Saul får höra det, dödar han mig." HERREN svarade: "Tag med dig en kviga och säg: Jag har kommit för att offra åt HERREN. 3 Sedan skall du inbjuda Isai till offret, och jag skall då låta dig veta vad du skall göra, så att du åt mig smörjer den jag visar dig."
4 Samuel gjorde som HERREN sade och kom till Betlehem. Men de äldste i staden blev förskräckta när de mötte honom och frågade: "Kommer du med frid?" 5 Han svarade: "Ja, med frid. Jag har kommit för att offra åt HERREN. Helga er och kom med mig till offret." Och han helgade Isai och hans söner och inbjöd dem till offret.
6 När de kom dit och han fick se Eliab, tänkte han: "Det är säkert HERRENS smorde, som står här inför HERREN." 7 Men HERREN sade till Samuel: "Se inte på hans utseende och på hans resliga gestalt, ty jag har förkastat honom. Ty det går inte efter vad en människa ser. En människa ser det som är för ögonen, men HERREN ser till hjärtat." 8 Då kallade Isai på Abinadab och lät honom gå fram inför Samuel. Men Samuel sade: "Inte heller honom har HERREN utvalt." 9 Då lät Isai sin son Samma gå fram. Men Samuel sade: "Inte heller honom har HERREN utvalt." 10 På detta sätt lät Isai sju av sina söner gå fram inför Samuel. Men Samuel sade till Isai: "HERREN har inte utvalt någon av dessa." 11 Och han frågade honom: "Är detta alla pojkar du har?" Han svarade: "Det fattas en, den yngste, och han vaktar fåren." Då sade Samuel till Isai: "Sänd bud och hämta hit honom, för vi sätter oss inte till bords förrän han kommer hit." 12 Isai sände då bud och hämtade David. Han var rödkindad, hade vackra ögon och såg bra ut. "Stå upp och smörj honom", sade HERREN, "ty han är det." 13 Då tog Samuel sitt oljehorn och smorde honom mitt ibland hans bröder. Och HERRENS Ande kom över David från den dagen och framöver. Sedan steg Samuel upp och gick till Rama.

Inga kommentarer: