lördag 25 januari 2014

Böneämnen för Sverige


 File:Greater coat of arms of Sweden.svg

Ur Sverigebönens senaste bönebrev:

Res upp muren- Herren gör nytt – Nytt mod för de troende! 

1.    Motstånd och byggande av muren - beskyddet !
 
Nehemja bok 4:7-23
Det var motstånd mot byggandet, beredskapen höjdes i bön och arbete – när arbetarna blev trötta placerades vakter ut på de lägsta delarna av muren och ledare sammankallades över hela landet. Det handlade om en strid för familjerna och hemmen.  En trumpetsignal hördes – mönstring till vakt och samling under hela dygnet.
Bed om fullbordande av detta under 2014.

2.   Herren gör något nytt i landet! Jesaja 43:18-19
Men glöm allt som har varit! Det går inte att jämföra med vad jag  tänker göra! Jag planerar att göra något alldeles nytt. Jag har redan börjat! Ser ni det inte? Jag ska göra en väg genom öknen och strömmar i vildmarken! Gud låt oss ta emot det du vill göra i landet och över generationsgränserna.

3.   Nytt mod att kliva fram i Sverige
1 Samuelsboken 17
:1-58 Här ser  vi  David mot Goliat. Hela armen var bundna i fruktan för Goliat. David hade varit med Gud i bön och lovsång. Han talade därefter annorlunda. David nämner då endast Goliat som "den oomskurne filisteen" - 2 gånger i texten. Herren och Herrens armé nämner han däremot 9 gånger. Sedan reste sig hela armen och började agera. Be om mod för oss att kliva fram i denna tid och agera utan fruktan. Helige Ande fyll oss och berör oss!"

"Vänner, vi lever nu i en mycket viktig historisk tid för vårt land. Låt oss ta de tre bilderna ovan från Guds ord i bön och ta aktiva steg för mobilisering.
Sätt upp "bönevägmärken" (Jer 31:21) : "Res åt dig vägvisare, ge akt på vägen, på stigen, där du vandrade, vänd så tillbaka…".Stäng din dörr och be i det fördolda, och Gud ska löna dig. När du ber i det fördolda öppnas dörrar i det synliga. Hör av dig om vad Gud talar, och vet att vi agerar nu tillsammans. Skörden är nu mogen i vårt land!"

Läs mer på:
 

Inga kommentarer: