lördag 18 januari 2014

Tre profetiska ord för 2014

 Från Mission Swedens hemsida:

"Under de nationella bönedagarna höll pastor Per-Åke Eliasson en predikan på temat "tre profetiska ord för 2014". Det var både ett uppmuntrande och ett uppfordrande budskap som riktade sig till hela Guds församling i Sverige. Centralt i budskapet var orden "skörda", "strida" och "bygga", och att dessa ord är både knutna till och beroende av varandra.– Det enda sättet för oss att ta striden om skörden är att överlåta oss och bygga starka lokala församlingar, sa Per-Åke Eliasson."

Läs fortsättningen och se predikan här:

http://www.missionsweden.se/1/post/2014/01/tre-profetiska-ord-for-2014.html

Inga kommentarer: