måndag 20 januari 2014

Profetiskt samtal om Sverige
Birger Skoglund delar bland annat det tilltal han fick ta emot för ett antal år sedan angående Sverige. Pastor Per-Åke Eliasson säger mot slutet en mycket viktig sak tror jag och det är att elden behövs i våra egna liv och att vi gör upp med allt som inte ska finnas där för att vi ska kunna TA EMOT det som Gud redan har förberett för Sverige. 

Läs gärna denna dagliga betraktelse från Os Hillman som beskriver samma sak:

The Purpose of Crucibles
January 19th, 2014 by Os Hillman

Guds välsignelse! / Barnabas

Inga kommentarer: