lördag 25 januari 2014

Ny bok och en dag om Bibeln

VIKEN BIBEL? Ny bok av Jonas Dagson

 Vilken Bibel? / Jonas Dagson
Den här boken är konsumentupplysning för bibelläsare. Den presenterar, analyserar och jämför tjugoen svenska bibelöversättningar. Allt från Karl XII:s bibel utgiven 1703 till översättningar som ännu inte är klara, men som kan läsas på nätet under arbetets gång. Den ger dig bakgrunden till de olika versionerna, presenterar översättarna, kommenterar och debatterar innehållet och berättar vad som är att vänta de närmaste åren.

Jonas Dagsons översikt av svenska bibelöversättningar är en välgärning för svensk kristenhet och för var och en som värdesätter de bibliska texterna. Mer än så, det är en kulturhistorisk gärning! Äntligen har vi en översikt och utvärdering av de olika översättningarna av den bok som mer än någon annan format vår kultur och otaliga individers liv. Pedagogiskt och klargörande jämförs de olika översättningarna; deras särdrag, styrkor och svagheter. Jag är mycket imponerad!

Stefan GustavssonGeneralsekreterare Svenska Evangeliska Alliansen

BIBELDAG 1 feb 2014: ETT LEVANDE ORD FRÅN GUD

En dag om bibelsyn och bibelbruk.

Plats: Örebro missionskola/Brickebergskyrkan

Arrangörer: SFB, SEA och ÖTH 

Huvudtalare: Elisabeth Sandlund, opinionsredaktör tidningen DagenMikael Tellbe, lärare vid Örebro Teologiska HögskolaStefan Gustavsson, generalsekreterare för Svenska Evangeliska Alliansen
Seminarier: Tommy Wasserman, Anna Enberg, Linda Bergling, Runar Eldebo, Swen Bergling, Tony Larsson, Jonas Dagson m.fl

Se webbsida för mer info!

Källa: Utskick från XP Media http://www.xpmedia.org/


Inga kommentarer: