måndag 2 juni 2008

Att skilja mellan sant och falskt

Att skilja mellan sant och falskt
27 maj 2008 - Crossnet

Ett av tecknen att Jesus snart kommer tillbaka är att många falska profeter ska komma och förleda många, se Matt 24:11. Hur ska man då kunna veta vad som är sant?
Jesus säger att ” På deras frukt ska ni känna igen dem” Matt 7:16. Det grekiska ordet ”känna igen” skulle kunna översättas ”klart och tydligt känna igen”, det vill säga man kan lätt känna igen vad som är sant och falskt, det kommer inte att råda några tveksamheter. Jesus fortsätter, ”Man plockar väl inte druvklasar från törnbuskar, eller fikon från vilda tistlar?”. Jesus liknar här falska profeter vid törnbuskar och tistlar. Jesus var alltid väldigt praktisk i sin undervisning, och ofta använde han naturen för att illustrera en andlig verklighet. Låt oss titta på vilken karaktär dessa växter har. Vad är det hos dem som gjorde att Jesus valde att likna falska profeter vid just törne och tistel, utav alla de tusentals växter som finns.

Törnbuske
Det grekiska ordet som används för törne är ”akantha”. Grundordet för detta ord är extremer, eller att föra något till den yttersta punkten. När Jesus sade törnbuske på grekiska så var det som om han sade bokstavligt översatt ” Man plockar väl inte Druvklasar från Extrembuskarna?”. Vad detta innebär är att en falsk profet ofta går till extremer vad det gäller läran. Man tar ett område och fokuserar bara på det. Det kan till exempel vara att man säger om det kristna livet att ”det är bara nåd”, eller ”vi ska följa lagen”. Båda dessa påståenden är sanna i sig. Problemet är att om man bara fokuserar på en av dem så blir det obalans och man hamnar i en extrem. Därför är det så viktigt att vi gör som Psalm 119:160 och ser att summan av Guds ord är sanning.

Tistel
Den andra växten Jesus liknar de falska profeterna med är tistel, eller som grundtexten säger en ”vild tistel som bränner”.Ett karaktärsdrag på en vild tistel är att den tränger undan andra plantor. En falsk profet är alltså som en ”vild tistel” som tränger undan andra människor för att själv synas. En ödmjuk person har inget problem med att dennes namn inte nämns eller att det framkommer vem som har gjort något, medan en falsk profet vill hamna i ramljuset.Ett annat karaktärsdrag på en tistel är att den har vassa taggar, och just denna sort bränner också som en brännässla. Om en person lämnar massa personer sårade bakom sig så är det ett tydligt tecken på en frukt som inte är god.

Det handlar om att känna Jesus
Ett par versar längre ner i Matteus så återkommer Jesus i sin undervisning om hur man kan känna igen falska profeter och lärare. På deras frukt skall ni alltså känna igen dem. Inte alla som säger ”Herre, herre” till mig skall komma in i himmelriket, utan bara de som gör min himmelske faders vilja. På den dagen skall många säga till mig: ”Herre, herre, har vi inte profeterat i ditt namn och drivit ut demoner i ditt namn och gjort många underverk i ditt namn”? Då skall jag säga dem som det är: ”Jag känner er inte. Försvinn härifrån, ni ondskans hantlangare!” Matt 7:20-23 Det som bör chocka oss när man läser detta är att de som både profeterat, drivit ut demoner och gjort underverk säger ”Herre, herre”. I grekiskan betyder en upprepning av ett ord att man betonar det, detta är alltså hängivna kristna som verkligen tror att de gör Guds vilja.Det är väldigt lätt när man läser Bibeln att man inte identifierar sig själv med att vara en farisee eller en falsk profet, ja det är ju de andra, själv är man en av Jesu lärjungar. Många gånger har Guds Ande överbevisat mig om synd och jag har sett att jag har agerat som en farisee eller gjort samma saker som en falsk profet beskrivs göra. När jag börjar fokusera på bara en sanning så är det som en törnbuske i mitt liv. När jag börjar bli högmodig och tränger undan andra kristna för att jag ska synas då börjar jag likna en tistel.Många har också tagit detta bibelord för att smutskasta verkliga väckelser där man driver ut demoner och helanden sker, men vi måste vara försiktiga att döma. Det är Jesus som känner hjärtan. Under och tecken ska följa dem som tror, och ser man inte det alls i sitt eget liv så är det ett större problem än att börja döma andra där detta sker och säga att de är falska profeter!

Vad är det Jesus har att anmärka på, jo att man inte känner Jesus. Det grekiska ord som används här för att ”känna” är ”ginosko”. Detta ord betecknar att man har en relation med Jesus, att man har en egen personlig erfarenhet av honom, att man talar med honom och han med mig.Det andra problemet är självfixeringen. Man säger ”Herre, herre, har inte vi profeterat”. I hela försvarstalet varför man borde komma in i himmelriket så lyser det igenom att det bara handlar om vad vi har gjort, när det borde handla om vad Gud har gjort. Gud är inte alls imponerad av vad vi gjort för honom, det handlar om att känna honom. Paulus skriver i Gal 6:14: Jag vill aldrig någonsin berömma mig av annat än vår herre Jesu Kristi kors, genom vilket världen är korsfäst och död för mig och jag för världen.I Jesaja 64:6 står det:
”Vi är alla orena, alla våra rättfärdiga gärningar är som en smutsig klädsel.” De svenska översättningarna ger inte hela bilden av hur illa det egentligen är med vår egen rättfärdighet. Den engelska översättningen, the netbible, ligger närmare grundtexten: ” We are all like one who is unclean, all our so-called righteous acts are like a menstrual rag in your sight.” Det hebreiska ordet som används för smutsig klädsel, är en använd dambinda. Det är inte många översättare som vill skriva det i Bibeln, men så illa är det med vår egen rättfärdighet utan Jesus.

På den dagen då vi möter Jesus är det enda som har någon betydelse, att vi känner Jesus som våran personliga frälsare.Det är här evangeliet kommer in, det glada budskapet, att Jesus står och bankar på vårt hjärtas dörr. Han vill komma in och ha måltid med oss. Bilden på en måltid är väldigt fin. Vad gör vi när vi vill lära känna någon? Jo vi bjuder hem dem på middag eller fika och umgås. Det är precis det Jesus vill göra, han vill få en relation med oss.Jesus är vägen, sanningen och livet. När vi tar emot Jesus så bor Jesus i oss. Det bästa sättet att kunna skilja mellan det som är sant och falskt är att bjuda in Sanningen själv som herre och mästare i vårt liv.

Unervisning från Crossnet, källa:http://crossnet.se/ "Undervisning"

2 kommentarer:

Harriet sa...

Mycket bra undervisning tycker jag. Tack för detta inlägg.

//Enastående mamma

barnabas sa...

Ja, vissa texter bara "klickar till" när man läser dem och det gjorde denna och därför valde jag att lägga ut den. Var välsignad, kära syster och enastående mamma!