lördag 14 juni 2008

Viktiga profetiska tilltal

Viktigt budskap till Guds folk!

Under Gudstjänsten kom en sådan nöd över mig angående skörden, jag bara grät hela mötet igenom. På eftermiddagen var jag på möte på annan ort och samma nöd vällde fram ur mitt hjärta och jag kände mig fullständigt krossad. Herrens Ande sa: SÄG TILL MITT FOLK ATT DET ÄR BRÅTTOM OCH ATT TIDEN ÄR UTMÄTT! Vi har gått in i en ny tid och den tiden är utmätt. Det accelererar och mörkret utbreder sig som aldrig tidigare.SKÖRDEN MÅSTE BÄRGAS NU!

8/6 -08 Blessings/Carmelina

Håll ut, genombrottet är nära!

Jes. 54:1-5

Herren säger: Uppmuntra mitt folk att hålla ut i födslovåndan! Det som är fött av Gud övervinner världen, DU som är född av anden övervinner världen. Gud ska ge kraft till att föda! Håll ut, håll ut i krystvärkarna!
Jag ser en kvinna i födsloställning, hon kämpar i födslovånda. Framför hennes sköte står 3 st med mörka kåpor (demoner). Mörkret försöker att hindra denna födsel. Du som är född av anden upplever ett dubbelt tryck, du känner Guds ande trycker på från ditt inre, men samtidigt ett starkt betryck från mörkret. Håll ut, säger Herren! Pressa, pressa, vi är snart igenom! Det är precis framför oss! Ljuset ska bryta fram och mörkret ska fly. En våg av Guds härlighet kommer över Guds folk! Vaka, bed och prisa honom! Han ska beklä oss i Guld, templet ska smyckas. 1 Kung. 6, Mal.3:3.

/Carmelina 10/6-08

Inga kommentarer: