måndag 27 juli 2009

Bed för dina ledare

Från bloggen "Bed för landet":

"Vår uppgift som kristna är att bedja om Guds välsignelse för var och en i ledande ställning så att de ser vad som är rätt. Annars korrumperas de i tanken och frestas att fatta felaktiga beslut som strider mot Guds Ord.

Att be för våra ledare är en uppmaning från Bibeln och gäller alla kristna oavsett om vi sympatiserar med moderater, socialdemokrater, folkpartister eller vänsterpartister. Uppmaningen från Gud gäller mig som kristen oavsett om jag gillar det statsministern gör eller ej. Uppmaningen att bedja gäller även om jag inte delar de värderingar som ledarskapet har. Gud vill att jag ska be för alla ledare – innan jag ber för min egen personliga del!

Först av allt uppmanar jag till bön och åkallan, förbön och tacksägelse för alla människor, för kungar och alla i ledande ställning, så att vi kan föra ett lugnt och stilla liv ... sådant är rätt och behagar Gud, vår Frälsare, som vill att alla människor ska bli frälsta. 1 Tim 2:1-4

En god regering är Guds vilja
Goda ledare är Guds vilja och det får vi genom att bedja för ledarskapet på alla nivåer i samhället – regeringens och riksdagens medlemmar och andra politiker i samhället, chefer på arbetsplatser, polisen, skolledare, lärare …

Ber vi inte för våra ledare att Gud ska välsigna och leda dem i deras beslut får vi ledare som inte är goda för landet. Har vi anledning att kritisera ledare i vår närhet betyder det att vi inte har bett ner Guds välsignelser över dem. Vi har sådana ledare som vi förtjänar.

Vill du behaga Gud?
Då ska du allra först be för alla dem som har något att säga till om! Då kan vi föra ett lugnt liv utan onyanserade och respektlösa påhopp från myndigheter och massmedia som vi har sett så mycket av de senaste åren. Att be för ledare är rätt, det behagar Gud. Alla människor kan bli frälsta. För att det ska ske måste de komma till kunskap om sanningen. Det sker genom ständig förbön för människor under ledning av den helige Ande.

Ledare behöver förbön
Vi kristna måste förstå att vår uppgift är att be för ledare på alla nivåer och på alla områden! Gör vi inte det blir en ledare snabbt ett lätt byte för onda makters spel. Bibeln berättar att detta spel kommer att öka med åren, inte försvinna. Den verklighet som presenteras av medias nyhetsförmedling bekräftar detta.

En människa som inte har Jesus i centrum har inte en chans att gå fri från ond manipulation. En sådan människa är helt öppen för mörkrets påverkan. Särskilt allvarligt är det om det gäller en ledare av något slag. Det är här vi kommer in som förebedjare. Våra förböner, under ledning av den helige Ande, skapar en fredad zon i tankevärlden för ledaren. När vi ber för dem som är i ledande ställning stoppas och begränsas det onda inflytandet över dem.

Gud kan leda och han vill leda utifrån sitt folks förböner!
Om vi inte ber växer ondskan i landet. Ber vi för våra politiker och andra ledare begränsas ondskans inflytande. Vilka politiker du ska be för finns information om på internet. Låt den helige Ande leda dej!

Gud vill att evangelium ska förkunnas och att människor tar emot det som predikas med öppna sinnen. En god överhet underlättar förkunnelsen. Därför är en god överhet Guds vilja.

Gud välsigne dig!"

källa: http://bednu.blogspot.com/2009/07/bed-for-dina-ledare.html

2 kommentarer:

Lars sa...

Att vi ska be för att ledarna ska ömvända sig till kristus och ta imot guds rike. JA. men för att kristna ska bli lekbollar som det tyvärr är idag och splitrade i olika politiska partier så att guds rike är av underornad betydelse, ALDRIG, men så ser det faktiskt ut i svensk kristenhet idag.Det var väl kristus vi skulle tjäna inte stadsmakten.

barnabas sa...

Hej Lars! Tack för din kommentar! Som jag ser det så var poängen med texten från "Bed för landet" att just på grund av att det ser ut som det gör, behöver vi BEDJA för våra politiker och andra ledare. Att Guds rike ska bredas ut också genom dem. Guds välsignelse! Barnabas