torsdag 2 juli 2009

Bön för Europa

Igår den 1. Juli 2009 inträdde Sverige som ordförande för EU. Det kommande halvåret behövs mycket förbön för detta ändamål. Du och dina böner behövs!
Följ bönearbetet på sidan: http://www.euprayer.se/

Det finns också en hel del europeiska bönesidor tex:

EU Rewiev & call to prayer http://www.euprayer.com/

Bönebrev om aktuella böneämnen för EU länderna http://euprayer.wordpress.com/

En samlingsresurs för att stödja byggandet av bönealtare runt om i Europa. http://www.europeanworshiptabernacle.com/

Hope for Europe - bra samlingssida med mycket information under de olika flikarna http://www.hfe.org/

För ändamålet har också SKR skapat en webplats som finns här: http://www.skr.org/kyrkornaocheu2009

Inga kommentarer: