söndag 5 juli 2009

Herren kallar och fostrar väktare

Från http://www.bed.nu/:

Herren kallar och fostrar väktare - Annbritt Lindahl
2002-12-28

Jag upplever att Herren säger:

Just för en tid som denna, har jag kallat samman mina väktare. Jag ska resa upp ett folk i det här landet, ett folk som inte väjer för något.

Detta folk har jag under en lång tid fostrat och tuktat. Detta folk vet vem Jag är. De skall i allt förströsta på mig. De skall med hela handen alltid peka på mig.

Så skall slagen vinnas i detta land. En vikinga-anda kommer att resa sig genom detta folk.

Ett nätverk av förebedjare kommer att ta mina varningar på allvar. De står beredda just nu för att gå ut som Joels arme, de kommer att kasta sig upp på muren, springa in i husen. Mitt ord kommer att gå ut över landet, med en förnyad styrka.

Jag sänder en speciell armé just nu, vars uppgift är att koppla samman dessa bedjare. Att utrusta dem, se över deras vapenförråd. De skall komma med bud, ett bud ifrån mig, Herren Sebaot.

Ett härskri kommer att höras. Lejonet av Juda reser sig!

Nätverket skall knytas samman. Likt en jättelik armé kommer detta nätverk av bedjare att ta sig an uppgiften på det allra största allvar. De kommer att gråta inför min tron. De kommer att agera på allt jag sänder dem att göra. De kommer att få en Gudomlig vishet. JUST FÖR EN TID SOM DENNA.

Källa: http://www.bed.nu/artikel.asp?id=14

Inga kommentarer: