fredag 20 januari 2012

Wannsee-konferensen

Just nu pågår en samling för att minnas Wannsee-konferensen i Berlin. 
Den 20 januari 1942 samlades 15 Nazi-ledare i en villa utanför Berlin för att koordinera den sk "slutliga lösningen". Det var ett försök att utrota hela den judiska befolkningen i Europa. Sjuttio år senare möts kristna från Tyskland, Europa och andra delar världen för att besluta hur man tillsammans kan intensifiera kampen mot det förnekande av Förintelsen och den antisemitism som finns i vår tid. Representanter från Israels regering och Europaparlamentet deltar också.

Läs mer på ECI´s hemsida härECI om Wannsee-konferensen

Idag har det också hållit en minnescermoni med anledning av Wannsee-konferansen för 70 år sedan vid Förintelsemuséet Yad Vashem i Jerusalem:

"On Friday, a delegation of prominent German and Austrian Christian leaders gathered under the auspices of the International Christian Embassy Jerusalem for remembrance ceremonies at Yad Vashem marking the 70th anniversary of the Wannsee Conference, the infamous meeting of Nazi officials which plotted the “Final Solution of the Jewish Question.”
The high-ranking Christian delegation included a broad array of 70 pastors and ministry leaders representing all the Protestant and Evangelical movements of Germany and Austria, including Lutherans, Pentecostals, Charismatics, Baptists, Methodists, Mennonites, Pietists, and Adventists."


I morgon kommer Bönenätverk Stockhokm - Det gäller din stad att ha en bönesamling där man kommer att be för Israel. Aglows nationella böneledare skriver så här i dokumentet

Hela mänsklighetens skuld inför Gud.
Bön för Israel den 21 januari 2012

"Nazisterna, Tyskland och hela Europa stängde dörren för de judiska flyktingarna, historiskt sett står också alla religionsföreträdare, kristna, katoliker, ortodoxa och muslimer bakom skuldprojiceringen mot det judiska folket.
Den rättfärdiggörelse av alla de samlade attacker som skett historien igenom mot judarna kommer att avslöjas som orättfärdighet, när Han som dömer rättvist träder fram.
Jesus blev världens syndabock, Han bar allas vår synd och skuld, så att den som bekänner och
omvänder sig från synden kan bli fri.
När vi ber om förlåtelse för att vi har rättfärdiggjort oss på andras bekostnad, i den här fallet på det judiska folkets bekostnad, leder det både till vår och deras befrielse"

Läs hela texten här:

Inga kommentarer: