tisdag 26 juni 2012

Behöver kyrkan reformeras på nytt?

  Den sista reformationen | Torben Søndergaard

Behöver kyrkan reformeras på nytt?

Ny bok av Torben Søndergaard

 "Den sista reformationen | Torben Søndergaard

Den sista reformationen
Tillbaka till Nya testamentets
lärjungaskapsmodell

Kyrkan är Kristi kropp på jorden, men många kyrkor idag drivs som verksamheter. Gudstjänstbesökare blir publik och pastorn med några få medarbetare förväntas hålla igång hela maskineriet. Den naturliga gemenskapen i husförsamlingar och det allmänna prästerskapet har gått förlorat.
Syftet med kyrkan har förändrats, och resultatet har blivit att kyrkan inte längre förmår att göra människor till lärjungar. I stället för att låta Bibelns modell vara förebild har man valt en helt annan väg där Bibelns radikala budskap tonas ner eller helt förtigs.

Om boken

De flesta av oss kristna har ärvt ett sätt att vara församling och vara lärjungar på. Torben utmanar oss att ifrågasätta detta genom exempel från Bibeln och från kyrkohistorien. Boken är utmanande och något skarp, men vi alla vill se fler människor komma till tro på Jesus, se lärjungar tränas och se församlingar växa sig starka och multipliseras därför tror vi att Den sista reformationen är viktig för vårt tänkande kring hur vi vill vara församling i dag.
Från förordet av Charles Kridiotis och Mattias Nordenberg

Om författaren
Torben Søndergaard är författare till sex böcker och är grundare av missionsorganisationen Oplev Jesus. Han är känd för sin radikala bibeltro, som helande evangelist och för sitt personliga liv med Gud.
I sitt hemland Danmark är han också känd från radio, teve, och Internet där han regelbundet framträder."
Källa: utskick från XP Media
Boken kan beställas från webshopen på http://www.xpmedia.org/

På XP Medias hemsida ligger också 28 sidor av boken där du kan se bokens innehållsförteckning och provläsa:

/Guds välsignelse! Barnabas

1 kommentar:

Rob sa...

Just posted an interesting article from Chip Brogden on Revival or Reformation...
http://thelegacyofadreamer.com/2012/06/26/revival-or-reformation/