måndag 4 juni 2012

Nationaldagsbön

På onsdag är det Sverige Nationaldag och det kommer att vara mycket bön på många platser runt om i vårt land. En av dessa bönedagar kommer att vara i Varnhems klosterkyrka på förmiddagen och Skara Domkyrka på eftermiddagen:

BÖN för VÅRT LAND
Nationaldagen, 6 juni, 2012

Dagen inleds med Lovsång och tillbedjan
11.00 i Varnhems klosterkyrka
15.00 i Skara domkyrka
- Bön åt olika väderstreck, för angränsande städer.
- Bön för vårt samhälle utifrån sju perspektiv. 


Ca 17.00 avrundar domprost Anders Alberius bönen. Välkomna! 

Många av de andra arrangemangen kan du se på Sverigebönens hemsida:

Inga kommentarer: