fredag 29 juni 2012

Kraftstation

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/5e/Bergviks_kraftstation.jpg?uselang=sv 

Den 23 juli kommer det att bli en spännande dag i EFS-kyrkan i Helsingborg!

Det är Salt – barn och unga i EFS, Salt Sydsverige, New Wine, ELU och Ungdoms-Oas som bjuder in till en ledarsamling med namnet "Kraftstation" som jag tror kommer att bli till stor välsignelse. Så här skriver man på hemsidan:

"Guds rike växer som aldrig förr i vår värld. Den typ av folkväckelse som en gång förvandlade vårt eget land sätter just nu outplånliga spår i Afrika, Latinamerika och Kina.
Vad kan vi lära oss av dessa exempel? Vilka är de andliga principer som går igen där, och hur landar dessa i vår svenska situation? Till ledardagen Kraftstation har vi bjudit in två internationellt erkända ledare, som båda har gedigen erfarenhet inte minst av bönens kraft. Vi har tidigare haft dem på besök i Sverige, och märkt att de bär med sig mycket som vi tror kommer att göra också dig bättre rustad för att bli en ledare som gör skillnad för Guds rike." Läs mer här

OBS! att ledardagen vänder sig till alla som vill komma och är inte begränsad till något enskilt samfund eller sammanhang! Dessutom kommer det att bli samlingar i veckan som följer men programmet för det kommer så småningom. Håll ögonen på TEJP´s hemsida!

Anmäla dig till ledardagen kan du göra här: här

Program
 
9.30 Drop in-fika och incheckning

10.00 Intro: Bakgrunden till denna dag (ledningsgruppen för TEJP)

10.30 Birthing, developing and testing Kingdom leaders who are safe to be used (Gordon Hickson)

11.15 Gruppsamtal

11.45 Birthing, developing and testing Kingdom leaders who are safe to be used (Gordon Hickson)

12.30 Lunch och incheckning

14.00 Vad kan vi lära oss från den kinesiska väckelsen? (Isaac Liu)

14.45 Fika

15.30 Vad kan vi lära oss från den kinesiska väckelsen? (Isaac Liu)

16.30 Seminarier
1) Revolutionizing your Prayer Life (Gordon Hickson)
2) Jesu sätt att leda (Isaac Liu)
3) Insikter om ledarskap som vi inte fick av våra lärare (Martin Alexandersson & Olof Edsinger)

18.00 Kvällsmat

19.30 Smorda för tjänst (Gordon Hickson)  

Medverkande:
Gordon Hickson är kyrkoherde i Anglikanska kyrkan och har under fem år fungerat som böneledare åt Reinhard Bonnke. Han är en bönens man och en duktig förkunnare.

Isaac Liu är ungdomspastor i Tyskland och kanske mest känd som son till den kinesiske ledaren Broder Yun (den ”himmelske mannen”). Han reser som talare runtom i Europa och medverkade även på förra sommarens TEJP-läger på Dekarsön.


Inga kommentarer: