onsdag 23 januari 2013

Barnaskapets ande

The Spirit of Adoption

Written by John Paul Jackson

 "Many of us live in fear, not understanding the relentless strength of this Spirit of Adoption. We think we could somehow discourage His love. But that is not true. He has picked up the pen and signed the papers with His blood. The deed is done. The Spirit of Adoption has come upon us, and it is an intense love."

Läs hela artikeln här

Rom 8:15-17
15 Ni har inte fått slaveriets ande, så att ni på nytt skulle leva i fruktan. Nej, ni har fått barnaskapets Ande, i vilken vi ropar: "Abba!* Fader!" 16 Anden själv vittnar med vår ande att vi är Guds barn. 17 Men är vi barn är vi också arvingar, Guds arvingar och Kristi medarvingar, lika visst som vi lider med honom, för att också bli förhärligade med honom.

Inga kommentarer: