lördag 19 januari 2013

Vila i nåden


Några av de behov i våra liv som Gud skapade oss med är behov av:
 
- värdighet
- att ha inflytande
- välsignelse och försörjning
- säkerhet
- syfte och mening
- frihet och sunda gränser
- intim kärlek & gemenskap

En stor källa till fästen och att vi liksom "fastnar" i våra liv är ett resultat av att försöka möta en eller flera dessa behov utanför Guds vilja för oss.


I bibelns beskrivning av slavar hade de ingen arvsrätt, de utförde bara arbete ÅT sin Herre byggt på prestation osv. Det tillhörde kanske hushållet, men var inte söner eller döttrar i familjen.
En son eller dotter har sin Faders dna. Vi har Guds dna, vi har blivit skapade till Hans avbild och blev söner och döttrar i Guds familj. Detta blev vi utan egen prestation. 


Många gånger är det prestation och strävan efter att ta tag i saker och ting som gör att vi går utanför Guds vilja för oss. Eller så försöker vi fixa till saker och ting på egen hand,i egen kraft. Vi börjar tänka negativa tankar som bygger på prestation, som leder till negativa handlingar och till och med synd och snart har ett andligt fäste och ett livsmönster byggts upp som är svårt att bryta. 

Men början till att lösa upp det som vi fastnat i är att inse att vi tillhör Guds familj,vi är Kungabarn som har arvsrätt i Himlen och vår himmelske Far har all makt, vilja och  resurser att möta de behov vi har om vi bara  tillåter Honom.  
För det  är när vi på djupet förstår att vi är högt älskade och dyrbara som vi vågar bjuda in vår himmelske Far att hjälpa oss bryta med det som kört fast i våra liv. Istället kommer vi att fyllas av tillit, förtröstan och tro och utifrån det kommer alla våra behov att bli uppfyllda utan prestation.  
Vila i nåden. Guds välsignelse! / Barnabas
Inga kommentarer: