måndag 14 januari 2013

Förbönsrörelsen förnyas

Från Stockholm bönehus´ blogg "Rista":


Förbönsrörelsen förnyas

13 januari

I en bild den 21 dec 2012 såg jag hur en nyckel drogs fram ur en byrålåda. Denna nyckel gick till en vindsvåning. Vindsvåningen öppnades och jag klättrade upp. Vindsvåningen var belamrad av saker, mörk och dammig. Mitt i våningen stod ett runt bord. En tanke kom till mig: ”Jag upprättar nätverken av strategisk bön igen”. Det runda bordet är en plats när förebedjare tidigare har samlats, jag gick fram till bordet och på bordet låg det en karta över Sverige. Detta är nätverkens mandat.
I en ny scen i bilden städades vindsvåningen ur. Den var full av gamla gulnade kartor, vapen och mötesantackningar, allt var täckt av damm och spindelväv. Dessa bars bort från vindsvåningen och våningen målades om i ljusa färger.
I en tredje scen står människor och minglar på våningen. Den är ny och fräsch, men det runda bordet står kvar. Jag ser hur människor från flera generationer träffas och delar gemenskapen. Äldre människor känner igen bordet, mandatet, men strategierna och sätten man arbetar på är nytt. Det är en ny säsong för bön i Sverige.


Tror det kommer uppstå nya målinriktade och dedikerade nätverk för strategisk bön i Sverige. Dessa nätverk kännetecknas av att flera generationer kommer samman för att samordna nya böneinitiativ. De är satta på vindsvåningen – i den himmelska världen tillsammans med Kristus (Ef 2:6). Den äldre generationen kommer nödvändigtvis inte känna igen sättet man gör det på, men man kommer att känna igen mandatet. Det är samma bord som tidigare. Skiftet till det nya är inget som händer snabbt. Det kommer vara en process att ändra gamla vanor, omvärdera arvet (men inte nedvärdera det) och se att de var för sin tid, innan vi kommer kunna komma in i det Jesus vill göra i bönerörelsen.

- Be om enhet mellan generationer bland förebedjare Han skall vända fädernas hjärtan till barnen och barnens hjärtan till deras fäder, så att jag inte kommer och slår landet med tillspillogivning. (Mal 4:6)

- Be om vishetens och uppenbarelsens ande att forma bönestrategier Jag ber att vår Herre Jesu Kristi Gud, härlighetens Fader, skall ge er vishetens och uppenbarelsens Ande, så att ni får en rätt kunskap om honom. (Ef 1:17 )

- Be om auktoritet i bön för förebedjare i Sverige Med denna kraft verkade han i Kristus, när han uppväckte honom från de döda och satte honom på sin högra sida i himlen, över alla furstar och väldigheter, makter och herradömen, ja, över alla namn som kan nämnas inte bara i denna tidsålder utan också i den kommande. Allt lade han under hans fötter, och honom som är huvud över allting gav han åt församlingen, som är hans kropp, fullheten av honom som uppfyller allt i alla. (Ef 1:20-23)

av Lucas, Sthlms Bönehus

källa: http://ristatavlan.wordpress.com/2013/01/13/forbonsrorelsen-fornyas/  Inga kommentarer: