söndag 12 juni 2011

En stor skörd

Från www.bed.nu:

En stor skörd - En broder i Herren
2004-09-06

En kristen broder, som vill vara anonym, sände detta budskap till oss om en stor skördetid men också om en förberedelsetid.

Från Honom, den upphöjde och den högtlovade, en hälsning till oss som jag förnimmer den:

- Då jag en gång talade genom mina profeter i Gamla Förbundets tid och som jag själv talade till människor då jag vandrade här på jorden, talar jag i dag.

- Såsom ni hör rapporter från olika delar av världen hur jag genom Helig Ande besöker olika länder, så skall jag också komma till detta land och folk. I stor nåd och kärlek skall jag så göra och mäktiga ting skall jag låta ske.

- Men Du min brud i detta land vart går din färd? Med undran ser jag på dig? Därför uppmanar jag dig att gå in i bönens kammare ensam och tillsammans med mig, där skall jag låta all min skönhet möta dig och stora gåvor skall jag där lägga i dina händer.

- Ty en stor skörd har jag lagt framför dig och jag skall göra dig beredd att ta emot detta. En skörd så stor såsom aldrig tidigare bärgats. Ty en Andens vind skall jag låta blåsa över detta land från norr till söder, från söder till norr, från öster till väster, från väster till öster och en stor skara skall då bejaka mitt ord. Nåd utöver nåd vill jag räcka dig och i stor glädje skall jag låta dig gå åstad.

Lovad vare Du Herre, himlarrnas himmel rymmer dig icke, men tack för att din hand är over oss. Herre är dessa ord från dig så välsigna dem, om inte så låt dem kastas bort.

En broder i Herren

Profetisk hälsning till Guds församling
25 juni 2004 kl 19.00

Inga kommentarer: