lördag 11 juni 2011

Korset är rest över Sverige

En person som fick höra om ett stort, suddigt kors på himlen vid Jesusmanifestationen i Kalmar den 6 juni 2011 fick följande uttydning på detta att prövas av var och en:

"Så säger Herren, Herren: Ja, korset är rest över Sverige, det är sannerligen rest! Det är nu er uppgift att be och verka så att korset träder fram i sin tydlighet och skönhet. Verka i stor frid och kärlek, underordna Er varandra ty karriär och positioner existerar inte i mitt rike utan fortfarande gäller att störst är den som tjänar.

Vandra i Anden och sök mitt rike och min rättfärdighet så skall jag ge instruktioner hur Ni skall arbeta vidare att detta land, som jag älskar, skall få upprättelse från mig. Sannerligen, jag tillerkänner mig till den som lägger ned sitt liv för mig"
Halleluja!

Hosianna i höjden!!

S. Birgitta "


I Sveriges mittpunkt planeras ett 30 meter högt kors att resas, läs mer om det här:

Inga kommentarer: