fredag 16 mars 2012

Hinder för att verka i sin kallelse fullt ut


Idag dök några anteckningar upp från ett möte med Martin Scott i Göteborg 2006. Han talade om hur vissa saker kan hindra oss från att fullt ut verka i den funktion som Herren har kallat oss till.
Tex.:

- Jämförelse 
Jämförelse kan leda till eller leder till en känsla av underlägsenhet. Vi kanske kan tycka att andra är mer framgångsrika, har starkare kallelser osv. osv. Men det är helt felaktigt att tänka så. ALLAS kallelser är unika och INGEN annan kan fylla just den plats som Gud har förberett just för dig. Och just den platsen är specialanpassad för den Gud har skapat dig till och de förmågor Han har gett dig. Om var och en är trogen sin givna bana utan att tränga den andre, kommer vi TILLSAMMANS i Kristi kropp att framgångsrikt utvidga Guds rike.
1 Kung 4 talas om kung Salomos vishet och i sista versen att människor kom från hela världen för att lyssna på honom. Visheten och förståndet hade Salomo fått som en gåva av Herren (vers 29) och man kan föreställa sig att de som kom för att lyssna på honom inte jämförde sig med Salomo, utan istället tacksamt tog del av den vishet som Salomo hade fått som gåva.  En inställning som jag tycker mig se i 1 Kung 10: 4-9.

-Avundsjuka
Jämförelse kan också lätt leda till avundsjuka som också kan bli ett hinder för oss att i full potential verka i vår kallelse.
I Ords 27:4 står det:  Vreden är grym och harm en störtflod, men vem kan uthärda svartsjuka? 
I den engelska versionen står det "envy" men det översätts alltså i Folkbibeln med "svartsjuka". Grundtextens "qinah" kan dock ha alla de här betydelserna:

1) ardour, zeal, jealousy

a) ardour, jealousy, jealous disposition (of husband)
1) sexual passion

b) ardour of zeal (of religious zeal)
1) of men for God
2) of men for the house of God
3) of God for his people

c) ardour of anger
1) of men against adversaries
2) of God against men

d) envy (of man)

e) jealousy (resulting in the wrath of God)

Martin berättade (fritt återgett) om en kvinna i en församling som fick mycket stora nackbesvär. Församlingen bad och bad för henne men hon blev bara sämre. Olika personer hade olika förslag på vad hennes besvär kunde bero på och bad i enlighet med det, men hon blev inte bättre. Till slut var hon riktigt illa däran. Så fick församlingen besök av en pastor från Sydamerika som direkt avfärdade alla teorier man hade och sa ungefär att: Detta beror på avundsjuka, någon i församlingen är avundsjuk på den här kvinnan och har uttalat negativa saker om henne. Speciellt när kristna syskon talar illa om varandra kan det få sådana här konsekvenser. Han bad en kort bön för kvinnan och hon blev helad!

Den här berättelsen har jag inte kunnat glömma och det fick mig att förstå vilken kraft det finns i det uttalade ordet. Vi måste vakta vår tunga!  

- Falska/felaktiga förväntningar 
Föräldrar, pastorn, vänner, syskon, ja till och med jag själv kan ha felaktiga förväntningar på vad jag ska göra och hur min kallelse ser ut. Det leder till att vi kanske gör saker som Gud aldrig har bett oss att göra  och kanske till och tar någon annans plats. En plats som inte alls var tänkt för oss. I förlängningen innebär det här att vi lägger tid och kraft på något som förmodligen inte ger bestående frukt. (även om det vi gör i sig kan vara vällovligt) och får mindre tid och kraft att göra det vi verkligen borde göra. 
De enda förväntningar som är viktiga är de förväntningar Gud har på oss.

- Förolämpningar, kränkningar 
Negativa saker som har sagts, skrivits till oss osv. kan skapa djupa spår i själen.  Det som talades ut blev en snara för oss som håller oss tillbaka. Både sublima uttalanden och mera uppenbara, grova kränkningar kan såra för livet. Saker som "det där klarar inte du, det är ingen idé du försöker, det där har du ingen talang för" osv osv  kan hålla tillbaka. I sådan lägen är det viktigt att förlåta dem som sårat oss,  få en sund självbild och framförallt få tag på hur Gud ser på oss. Vilka möjligheter vi har i Honom med de gåvor Han gett oss i det Han har kallat oss till.

Under alla dessa förhållanden är det viktigaste av allt att hålla sig nära Herren och lyssna till Hans vägledning.  Vi har fått den Helige Ande till hjälp och det kan inte nog understrykas hur viktigt det är att ta tid i stillhet och lyssna. Han vill hjälpa oss att undvika och ta oss igenom alla begränsningar, så att vi kommer ut i full funktion i det Han har tänkt.
Ha en välsignad helg!
/Barnabas  


Inga kommentarer: