söndag 11 mars 2012

Sekularisering

Det sägs ju att Sverige är ett av de mest sekulariserade länderna i världen. Men med hjälp av bön är jag övertygad om att det inte behöver förbli så. För att förstå hur vi ska be tror jag det är en hjälp att förstå VARFÖR har det blivit så. Vad är det som skiljer situationer i Sverige jämfört med andra länder, hur och varför har det blivit som det har blivit. Sådana frågor tror jag det är viktigt att ställa sig och söka svaret på som underlag för bön.
Torsten Åhman har skrivit om detta på sin blogg och jag tror han är något viktigt på spåret. Han menar att i länder där evangeliet har framgång förknippas det med frihet, medans det i Sverige förknippas med ofrihet. "Du får inte" förknippar många med den kristna tron.
Läs mer i mycket intressanta artiklar här:
Varför är just Sverige världens mest sekulariserade land?      
och
Lev ut friheten
Bed för människors frälsning, att människor ska bli satta fria i Sverige!
  
/Barnabas


5 kommentarer:

Anonym sa...

Ja, dubbelheten är nog en annan orsak. Människor som kallat sig kristna har gjort tvärtemot vad Bibeln säger - och sedan moraliserat när vissa som inte kallat sig kristna gjort på ungefär samma sätt. De svenska församlingarnas bekännelse i handling har nog inte varit så inbjudande för Svensson.

Anonym sa...

Tack för lästipset, förresten!

barnabas sa...

Hej Anonym!
Det du nämner tillsammans med en hel del andra saker kan säkert vara orsaker till sekulariseringen i Sverige. Vi förstår ju bara styckvis, men tillsammans kan vi förstå och se lite mer. Och utifrån det vi ser enskilt eller tillsammans så tror jag vi behöver ta ansvar i bön för den förståelse och uppenbarelse vi har.
All Guds välsignelse!
Barnabas

Tony Malmqvist sa...

Finns naturligtvis mer än en förklaring när det gäller det här. Som kristna har vi ett oerhört ansvar att inte bara överbrygga fördomar. Gamla föreställningar som att kristna är ett folk där det står i pannan, du skall icke, du får inte är inte helt irrelevanta, just därför att i mångt och mycket har man själv sett till att det är så. Att bli av med en stämpel har ofta visat hur svårt det är. Nyckelordet för kristenheten som jag ser det låter, trovärdighet, en trovärdighet som visar på det sanna och det äkta evangeliet

barnabas sa...

Hej Tony!
Bra synpunkt!
Det jag tänker på som ligger nära är att vara äkta som människor. Utifrån det kommer en trovärdighet som i alla fall jag uppskattar. Och med äkta menar jag då människor som inte uppvisar en fasad utan säger som det är i motgång och medgång utan att försöka leva upp till några religiösa eller falska förväntningar. De är bara sanna. Sådana människor längtar jag mer efter att möta. Och att bli mer själv för den delen. Sådana människor skapar också gemenskaper som blir attraktiva, både för oss redan kristna och för andra som ännu inte är det. Vi är skapade för gemenskap, men känner vi oss inte mottagna, sedda och bekräftade så blir det inte intressant att vara en del av den gemenskapen. Detta tror jag är en del i att många församlingar minskar. Men det beror alltså i grunden på hur vi är var och en.
Guds välsignelse!
Barnabas