onsdag 28 mars 2012

Hörnstenen


Varje andefylld kristen är en bärare av "the Kingdom of God" och representanter för detta rike. Där en kristen person finns och verkar, där finns också en bit av Guds rike. Och genom denna persons sätt att tala, vara och fungera, så blir också Guds rike synliggjort, i större eller mindre utsträckning, bra eller mindre bra. Jag tänker mig att det krävs en viss stabilitet av oss som representanter för detta rike och att vara bärare av Guds härlighet, Hans rättfärdighet, Hans sanning. Och ju mer av detta vi anförtros att bära, desto stabilare behöver vi vara. I denna "refiner´s process" krossas vi och krossas igen. 

Samtidigt finns det i denna process egna val som vi gör varje dag. Gud går inte emot vår fria vilja. Vi kan välja välsignelsens väg eller förbannelsens, lydnadens väg eller olydnadens, att följa Gud eller låta bli. Antingen medvetet eller omedvetet. Och väljer vi att följa Gud så finns det också ett pris att betala och i det ingår att bli krossade, att dö från oss själva. Men hellre det än att bli pulvriserade om vi väljer den motsatta vägen. 
Så här står det in Matt 21:42-44:

42 Jesus sade till dem: "Har ni aldrig läst i Skrifterna: Den sten som byggnadsarbetarna kastade bort har blivit en hörnsten. Herren har gjort den till detta, och underbar är den i våra ögon?* 43 Därför säger jag er att Guds rike skall tas ifrån er och ges åt ett folk som bär dess frukt. 44 Den som faller på den stenen skall krossas, och den som stenen faller på skall smulas sönder."*

En god vän kommenterade vers 44 så här:

"Verse 44 is a meeting with destiny. Either you will be broken to pieces or smashed into dust. If we trip over the stone during our life time, He will break us into pieces and put us back together His way. But if we don't trip over the stone, if we avoid the stone. He will pulverize us into dust. Each of us has a destiny with the corner stone that was rejected. "

Jag tror vi är inne i en tid där agnarna ska skiljas från vetet och uppdelningen mellan "får och getter" kommer att bli allt tydligare. Och det gäller både på en personlig nivå och bland nationerna. Elia hade ett tydligt uppdrag att få folket att sluta kompromissa och sa till dem att sluta halta på båda sidor. Det är där vi är nu. Läs gärna "The prophetic church" av Kjell Sjöberg kap 10 om du har den boken och också bibelverserna nedan. Guds välsignelse! / Barnabas 

Dan kap 2:
"31 Du, o konung, såg i din syn en stor staty framför dig, och den var hög och dess glans överväldigande. Den var förskräcklig att se på. 32 Huvudet på statyn var av fint guld, bröstet och armarna av silver, buken och höfterna av koppar. 33 Benen var av järn, och fötterna delvis av järn och delvis av lera. 34 Medan du såg på den revs en sten loss, men inte genom människohänder, och den träffade statyns fötter av järn och lera och krossade dem. 35 Då krossades alltsammans, järnet, leran, kopparn, silvret och guldet, och allt blev som agnar på en tröskloge om sommaren, och vinden förde bort det så att man inte längre kunde finna något spår av det. Men av stenen som hade träffat statyn blev det ett stort berg som uppfyllde hela jorden. "

"44 Men i de kungarnas dagar skall himmelens Gud upprätta ett rike som aldrig i evighet skall förstöras och vars makt inte skall överlämnas till något annat folk. Det skall krossa och göra slut på alla dessa andra riken, men själv skall det bestå för evigt. 45 Du såg ju att en sten revs loss från berget, men inte genom människohänder, och att den krossade järnet, kopparn, leran, silvret och guldet.
Den store Guden har nu uppenbarat för konungen vad som skall ske i framtiden, och drömmen är sann och uttydningen tillförlitlig." "

Inga kommentarer: