måndag 26 mars 2012


När saltet mister sin sälta

Publicerad: 2012-03-22 03:00

Om man vill nå framgång är det kommunikationen direkt med Gud som är den viktiga. Där är varumärkesbyggande helt utan betydelse, skriver Staffan Sundkvist i en reflektion kring kristna strategier.
Med visst intresse följer jag den debatt som sker på nätet, i tidningar och i olika församlingar om hur verksamheten ska bedrivas för att locka ett av världens mest sekulariserade folk till kyrkorna. I debatten verkar det vara viktigare att få folk till kyrkan än själva omvändelsen. Taktiken är att få människor inom hörhåll så ordnar sig resten.
Läs hela texten här:
-----------------------------------------------------------------
En av kommentarerna i tidningen till denna insändare: 
"Vid bönesamling i Huskvarna missionskyrka onsdagen den 25 januari i år erfor jag hur ord blev levande och formades till ett budskap, som jag upplevde riktat till min egen församling och till den kristna kyrkan i vårt land:
Den församling som böjer sig djupt inför mitt kors och som bekänner sitt beroende av mig, den församlingen ska jag välsigna. Jag ska lägga mina händer på den församlingen och det ska gå ut kraft från mina sårmärkta händer. Den församlingen ska sedan resa sig upp och församlingens ansikte ska lysa på ett nytt sätt. Och människor ska säga: "där finns Gud"."

Inga kommentarer: