fredag 9 mars 2012

Purim-firande 1932

Ett intressant tidsdokument är detta klipp som visar Purim-firande i Tel Aviv 1932

Inga kommentarer: