fredag 15 juni 2007

Maria Woodworth-Etter "För en tid som denna"

Boktips!

Maria Woodworth-Etter For Such A Time As This

By: Wayne Warner

Description: Her Healing and Evangelizing Ministry A spirit-filled classic.This is a meticulously researched biography of the legendary Maria Woodworth-Etter, a woman who preached of repentance, salvation, holiness. healing, and the baptism of the Holy Spirit in the late 1800s and early 1900s. Historian Grant Wacker said of her, "No one commanded greater awe in the Pentecostal circles." Carl Brumba described her as someone who looked like your grandmother, but who exercised tremendous spiritual authority over sin, disease, and demons. But she was also very human, as flawed and fragile as we all are. Author Wayne Warner strikes a delicate balance between revealing the woman and portraying her power. A must-read for every spirit-filled Christian. Contains several rare photographs.

Kan tex köpas på:

http://www.ministryhelps.com/maria-woodworthetter-for-such-a-time-as-this-p-762.html

eller http://www.alibris.com/ , http://www.christianbook.com/ mfl

Maria Woodworth-Etters livsgärning finns också beskriven i boken "Guds generaler" av Roberts Liardon som kan köpas från Vingårdens förlag bla.

I Jer 6:16 står det: "Så säger HERREN: "Ställ er vid vägarna och spana, fråga efter de urgamla stigarna. Fråga efter den goda vägen och vandra på den, så skall ni finna ro för era själar." Men de svarade: "Vi vill inte vandra på den."

Jag tror vi har mycket att lära av att studera väckelsehistoria och se hur Herren rike bredde ut sig under väckelsetider. Herren gör allting nytt och kopierar inte det som har varit, men jag tror att det som kommer framöver bygger vidare på det som skett hitintills. Och av bla den anledningen kan det vara viktigt att studera vad som egentligen hände före många av oss var födda och hur det gick till.

Läs gärna denna artikel

Maria Woodworth-Etter: A Powerful Voice in the Pentecostal Vanguard

By Wayne E. Warner

When the Assemblies of God came on the scene in 1914, there were few questions about where the Fellowship stood on the often divisive subject of signs and wonders. And one who helped keep that subject on a positive note with her dynamic preaching and remarkable faith was the legendary evangelist Maria B. Woodworth-Etter.

Läs fortsättningen på:

http://enrichmentjournal.ag.org/199901/086_woodsworth_etter.cfm

Inga kommentarer: