fredag 22 juni 2007

Midsommar

Något av det svenskaste vi kan tänka oss är väl det svenska midsommarfirandet. Men firandet har sina rötter i hedniska offerfester i fruktsamhetens tecken när asa-gudarna tillbads.
Hedendomen, med all form av tillbedjan av materialism/droger/sex-omoral, är en modern form av Baalsdyrkan. Midsommarfirandet är ett av de tillfällen under året när den kulturen gör sig särskilt gällande i vårt svenska samhälle.
Sorgligt nog är den traditionella typen av midsommarfirande också en del av många kristna konferenser denna helg.

1 Kung 18:21
Elia trädde fram för allt folket och sade: "Hur länge skall ni halta på båda sidor? Om det är HERREN som är Gud, så följ honom. Men om det är Baal, så följ honom." Men folket svarade honom inte med ett ord.

2 kommentarer:

Lili-Ann Karppinen sa...

Amen amen, bort med all traditionell midsommarfiranden från kristna konferenser, vi skall inte dansa runt andra gudar. Endast Israels Gud skall vi tillbe och följa.

barnabas sa...

Hej Lili-Ann!
Uppmuntrande att du också reagerar. Vi behöver tillsammans lyfta fram detta i de sammanhang vi finns. Andebedömningens gåva behöver verkligen komma mer i funktion för att urskilja från vilken källa saker och ting utgår ifrån. Guds rikaste välsignelse!