torsdag 7 juni 2007

Tre viktiga tilltal om stor och snabb förändring i Sverige

Igår var det nationaldag och många, många bedjare samlades runt om i landet. Uppmuntrande rapporter kommer från dessa samlingar. Underbart! Jag gläds i mitt hjärta och tackar Gud för alla hängivna bedjare. Halleluja! Amen! Guds folk ropar efter förändring och väckelse och vi har ett löfte av Herren i 2 Krön 7:14 att när "mitt folk, som är uppkallat efter mitt namn, ödmjukar sig och ber och söker mitt ansikte och omvänder sig från sina onda vägar, vill jag höra det från himlen och förlåta deras synd och skaffa läkedom åt deras land". Och många tecken tyder på att något ovanligt är å färde.

Men samtidigt är det så att vi människor är Guds redskap här på jorden och Herren har valt att samarbeta med oss. Men om vi inte gensvarar? Om vi inte lyder? Om vi inte ödmjukar oss? Vad händer då? Inte särskilt mycket. Vi behöver alla rannsaka oss själva och våra motiv, för det finns någon slags romantisk föreställning att väckelse kan ske utan uppriktig botgörelse, hjärtats ånger, fasta och rättfärdig bön. En väckelse utan slitna knän som tar omvägen förbi Korset. Och om detta skulle vara vår verklighet så är det i alla fall "nån annan" som får ta hand om de praktiska konsekvenserna av väckelsen. För vem har tid med det??? Våra prioriteringar av tiden ligger någon annanstans. Högsta status är en välfylld almanacka, att jobba minst 10 timmars övertid varje vecka, skynda mellan olika aktiviteter veckans alla kvällar, att vara bortbjuden eller ha gäster varje helg... fyll på själv. NÄR ska vi ha tid med väckelse i Sverige?!? Herren är tålmodig med oss, men frågan är hur länge till. Nedan följer en kommentar och ett profetiskt tilltal av "Yardsight" som respons på ett par profetiska tilltal som tidigare publicerats.

"Kommentar: Tre viktiga tilltal angående den mycket stora och snabba förändring som snart kommer att inträffa i Sverige. Stridsmännen är oförberedda, ska man skicka ut sådana som soldater? Fiskefolket har för små båtar, och strider med varandra. Kan dessa ta hand om fisken? Skördemännen sover eller tror att väckelse är en tid att lata sig. Hur ska dessa kunna ta hand om skörden så fort som behövs för att inte skörden ska ruttna?

1.Profetia 2007-05-24

'Vem ska jag sända? Kom till mig! Förstår ni inte att jag vill rädda er? Varför förhärdar ni era hjärtan? Vad är viktigast för er, att veta allt och ha den rätta läran, och samtidigt förintas i störtfloden...eller att söka Mig med rätt hjärta, och kanske vara vilsen i lärorna, men finna det eviga Livet hos Mig? Vill ni chansa på det vackra folket som är tuffa och skrattar, eller vill ni komma till mig som står med utsträckta armar och gråter?´(I profetisk ande från Yardsight)

2.Vem skall jag sända? [För en tid som denna] 2007-05-23

Skörden är mogen, men arbetarna är få. Är du beredd att gå, när Herren sänder dig?

http://profetiskt.blogspot.com/2007/05/vem-skall-jag-snda.html

3. En Guds våg över landet - Carmelina A [från BED] 2007-05-19

Herren talar om en Guds våg som kommer över landet och som ger liv!Vågen kommer plötsligt. Är vi beredda? Herren bygger nätverk för attupprätta sitt Rike och utbreda det - en andlig rörelse i hela landet!Läs hela artikeln »http://bed.nu/skriv_ut.asp?id=348

Inga kommentarer: