lördag 9 juni 2007

Nödtider väntar

En artikel från tidningen Världen idag och därefter två profetiska tilltal

Nödtider väntar

Publicerad 2007-06-08 08:49

av Ruben Agnarsson

Sveriges folk är inte förberett för svåra tider. Många unga svenskar lever i föreställningen att högkonjunktur, fred och välfärd är konstanta företeelser. Den svenska modellen bygger på att ondskan inte finns och att alla problem i världen kan lösas med konsensus, politiskt samförstånd och diplomati. Om vi samtalar med Usama bin Ladin, kommer han att förstå hur vi tänker och anpassa sig, är tanken.

Det är kanske inte så konstigt att det har blivit så. Sverige har inte befunnit sig i krig på omkring 200 år. Men kan vi vara så säkra på att den fridfulla situation som vi upplever just nu, kommer att fortsätta i all framtid? Det finns ett antal hotbilder, inte minst säkerhetspolitiska, som alltmer börjar pocka på uppmärksamhet. Om det exempelvis skulle visa sig - som forskare nu börjar misstänka - att det var explosioner som sänkte Estonia, hur reagerar Sverige då? Hur skall våra politiker agera, om det var den ryska militären som låg bakom ett attentat som orsakade katastrofen som medförde att över 800 människor omkom? Skickar Carl Bildt - och kanske också Mona Sahlin - en protestnot till ryska ambassaden för att sedan hoppas att hela händelsen därmed är överspelad? Och vad säger de anhöriga till dem som omkom?

Den rysk-tyska gasledningen som skall passera strax utanför Gotland i svensk ekonomisk zon är redan påbörjad. Från rysk sida kommer projektets framväxt, enligt president Putin, att garanteras och backas upp av den ryska militären. Ryssland ger inga som helt signaler om att man är beredd att diskutera gasledningens dragning. Försiktiga svenska politiker hävdar att man har rätt att säga nej till gasledningen, av miljöskäl. Andra menar att om det svenska näringslivet investerar i Ryssland, kommer Putin omedelbart att nedrusta, bli demokrat och aspirant till fredspriset. Det är alltså inte otänkbart att vi inom kort får en situation där Ryssland bygger en gasledning, som Sverige sagt nej till, strax utanför Gotland. Skall svenska politiker då anmäla gasledningen till det svenska Naturvårdsverket (den myndighet som ligger närmast till hands och som dessutom föreslagit en nationalpark på norra Gotland), så att de får diskutera frågan med den ryska Östersjöflottan?

Sverige saknar inte bara ett militärt försvar. Även den moraliska beredskapen är svag. Sveriges befolkning är sömndrucken och berusad av nöjen, konsumtion och självcentrering. Många har testat allt och har ledsnat på det normala och tillåtna och vill kasta sig ut i nya och oprövade upplevelser som fortfarande kitslar. Det som ibland beskrivs som medfödd läggning kan i själva verket ibland vara helt vanliga svenskar som blivit blasé. Den politiska dagordningen handlar i stor utsträckning om att hantera dessa krav på att få testa och utmana nya gränser.

Mitt i denna destruktiva utveckling är det idag många kristna i Sverige som ber för vårt land. Det är hoppingivande att se hur tiotusentals kristna förenas över gränserna för att tillsammans be om ett andligt uppvaknande över Sverige. Gud kommer att höra varje bön. Men kanske att det uppvaknande vi ber om kommer att infinna sig mer brutalt än vi egentligen hade tänkt och önskat oss.

Källa: http://www.varldenidag.se/ArticlePages/200706/08/20070608084916_910/20070608084916_910.dbp.asp

Profetiskt tilltal nr 1

Mina barn! Varför är ni så ängsliga? Har ni inte hört vad jag har sagt om Sverige? Lyssnar ni bara till domedagsprofeter? Jag har inte kommit för att döma Sverige, utan för att rädda Sverige.
Men det hot ert land nu står inför kan bara avvärjas med era böner. Era samlade böner. Bed och ni ska få, bed och jag ska skydda er, liksom jag har skyddat er från två världskrig.

Framfört genom Yardsight

Profetiskt tilltal nr 2

Var är ni mitt folk?

Se på mig, inte era händer! Ur era händer kan inget växa utan endast vid mina fötter skall växt komma.

Se på mig, inte på era ambitioner. Fruktlöst har ni vandrat på era vägar, vänd om, vänd om till mina fötter och se ni skall få skörda mångfalt av liv, inte död som ni nu har skördat.

Se på mitt liv, inte era fruktlösa vingårdar som ni har planterat. Jag är Livets Herre inte dödens.

Se upp på mig, jag är Kyrkans Herre inte dess välgörare, jag Är. Fattiga har ni kommit till mitt bord och fattiga har ni vänt åter för att ni valt ert eget och inte mitt.

Se min smärta, se min älskade går ifrån mig! Vänd åter till mig i bön och omvändelse. Se jag har inte kallat er till era ambitioner utan min vilja.

Se jag skall byta ledarskapet och jag skall upprätta mitt rike byggt på mina väktare. Saltet skall åter få sin sälta när de återvänder till mig

Ett ljus skall tändas där mörkret rått, ett ljus av enorm styrka. Det är tomt på sig själv och fyllt av mig.

Kjell-Gunnar Bergman

070411

Källa: http://www.bed.nu/artikel.asp?id=353&subject=Var%20är%20ni%20mitt%20folk?%20-%20KG%20Bergman

Inga kommentarer: