onsdag 14 maj 2008

Du är kallad till upprättelse

DU ÄR KALLAD TILL UPPRÄTTELSE

Vi är kallade att få upprättelse, och vi är kallade att förmedla upprättelse. Grunden är att Gud vill ge upprättelse. Gud älskar oss som vi är, men han älskar oss för mycket för att låta oss förbli som vi är. Han är inte ute efter att bestraffa oss, utan han vill upprätta oss.

Upprättelse eller fall – konsekvenser av vårt förhållande till Jesus
Luk 2:34 "Och Simeon välsignade dem och sade till hans mor Maria: ”Se, denne är satt till fall och upprättelse för många i Israel och till ett tecken som blir motsagt"
Fall eller upprättelse, det beror på hur vi väljer att förhålla oss till Jesus. Början till upprättelse är att ta emot honom som Herre i sitt liv. Men det stannar inte där. Jesus behöver få vara Herre i allt det vi säger, tänker och gör. Det är på hans väg som vi blir upprättade.

Upprättelse innebär också styrka att bära bördor
Ps 145:14 (1917) "HERREN uppehåller alla dem som äro på väg att falla, och han upprättar alla nedböjda."
Albert Barnes, en känd bibelkommentator, säger ang. ”han upprättar alla nedböjda” att det handlar om alla dem som är nerböjda under plikter, omsorger och livets prövningar. Han tillägger att Gud är mäktig att styrka dem så att de kan bära bördorna utan att krossas under dem.
Upprättelse kan alltså även innebära att vi får kraft att bära våra bördor. Vi tänker nog i första hand på att bli av med dem.

Upprätta – att resa upp
Det finns en intressant skillnad i översättningen av t.ex. Ps 146:8 mellan 1917 års översättning och Folkbibelns.
Ps 146:8 (1917) "HERREN öppnar de blindas ögon, HERREN upprättar de nedböjda, HERREN älskar de rättfärdiga,"
(Folkbibeln) "HERREN öppnar de blindas ögon, HERREN reser upp de nerböjda, HERREN älskar de rättfärdiga"
Där 1917 års översättning säger ”HERREN upprättar” säger Folkbibeln ”HERREN reser upp”. Det finns ingen motsättning i detta. Herren reser oss till full upprättelse. Men, och detta är viktigt, han vill samarbeta med oss. Vi kan inte bara sitta och vänta, utan vi behöver ta de steg som Gud visar oss.

Rocky
Längre tillbaka fanns det filmer om boxaren Rocky. I en scen ligger Rocky nedslagen, och domaren börjar räkna. Då ropar Rockys manager: ”Rocky, res dig!” Man förstår att Rocky kan undra vad det skulle vara bra för, men han reser sig i alla fall. Då tar domaren hans hand och lyfter den som segertecken. Det visade sig nämligen att Rockys motståndare också låg nedslagen. Segrare blev den som reste sig.På samma sätt är det med oss. Det handlar inte om hur häftiga vi känner oss, utan om vi är beredda att resa oss när Gud säger det. Gud ger kraften, och segern är vunnen.

Upprätta – att göra slut på fångenskap
5 Mos 30:3 (1917) "då skall HERREN, din Gud, åter upprätta dig och förbarma sig över dig…"
5 Mos 30:3 (Folkbibeln) "Då skall Herren, din Gud, göra slut på din fångenskap och förbarma sig över dig…"
Samma bibelställe, 5 Mos 30:3, men två olika översättningar. 1917 års översättning talar om upprättelse, medan Folkbibeln talar om att göra slut på fångenskap.
När Gud upprättar gör han slut på människors fångenskap, och han gör det genom oss. Detta är vad andlig krigföring handlar om. Andlig krigföring är inget jippo, ingen ”häftig grej”, utan ett redskap till att föra människor ut i frihet.
Vi har fått se många underbara resultat av andlig krigföring. Förtryckta människor har rest sig och blivit det de var tänkta att vara, och relationer har helats. Undervisning och strid har gått hand i hand.
Upprättelse förmedlas inte bara genom förbön. Den förmedlas kanske allra mest genom att människor får hjälp att se sin auktoritet som troende, och vilken deras verkliga fiende är. Utifrån detta får de möjligheten att själva stå emot fiendens attacker, oavsett om dessa attacker kommer direkt mot deras sinnen, eller om de kommer via andra människor.

Upprättelse förutsätter omvändelse
Job 22:23 "Om du omvänder dig till den Allsmäktige blir du upprättad…"
Upprättelse sker på Guds väg. Har vi gått fel så behöver vi vända om. Utan omvändelse blir det ingen upprättelse.

Behovet av den helige Andes ledning när vi är kanaler till upprättelse
Gal 6:1 "Bröder, om ni kommer på någon med att begå en överträdelse, då skall ni som är andliga människor i mildhet upprätta en sådan. Men se till att inte du också blir frestad"
Vi har just konstaterat att upprättelse förutsätter omvändelse, och vi kan få vara Guds sändebud till människor, för att hjälpa dem se sitt behov av att vända om. Då är det viktigt att vi närmar oss dessa människor i rätt attityd.
I ovanstående bibelvers talas det om att upprätta en människa i mildhet. Grundtextens ord är grekiskans praótes, och innebär mild styrka och stark mildhet. Det handlar om att förmedla sanningen utan att slå ihjäl eller vara mesig. Praótes, mildhet, är en av den helige Andes frukter, och vi behöver den frukten i funktion i våra liv för att på rätt sätt förmedla upprättelse.

Vi får upprättelse när vi ber för andra
Måste vi inte först bli färdigupprättade själva, innan vi kan bli redskap till andras upprättelse? Vi finner svaret i Jobs bok.
Job 42:10 (1917) "Och då nu Job bad för sina vänner, upprättade HERREN åter honom själv; HERREN gav Job dubbelt igen mot vad han förut hade haft."
Job blev tillsagd att be för sina vänner INNAN han själv fått upprättelse. När han gjorde som Gud sa kom hans upprättelse.
Låt oss också passa på att konstatera att Job hade diskuterat med sina ”vänner” hur mycket som helst. Det hjälpte inte. När han BAD för dem, kom upprättelsen.

Vi behöver be Gud att han ska upprätta oss
Ps 80:4 "Gud upprätta oss, låt ditt ansikte lysa så att vi blir frälsta"
Vi kan naturligtvis hamna i det diket där vi är fullt upptagna av att förmedla upprättelse till andra, men glömmer att vi själva behöver det också. Att vi blir redskap för Gud till att betjäna andra, innebär inte att vi är färdiga i våra egna liv. Det finns mer för oss.
Ett redskap för vår upprättelse är Guds ord.
2 Tim 3:16-17 "16 Hela Skriften är utandad av Gud och nyttig … till upprättelse …17 för att gudsmänniskan skall bli fullt färdig, väl rustad för varje god gärning."
Gudsmän och Gudskvinnor, vi behöver bli FULLT färdiga, väl rustade för de goda gärningar som Gud har förberett för oss.

Den helige Ande – en ström av levande vatten till upprättelse
Ps 126:4 (1917) "HERRE, upprätta oss igen, såsom du återför bäckarna i Sydlandet."
Här jämförs upprättelse med bäckarna i Sydlandet. Det handlar om flodfåror som under en del av året ligger torrlagda och allt är till synes dött. Men så kommer regnet, och flodfårorna fylls av vatten så att de svämmar över.
Jesus talade om strömmar av levande vatten som skulle välla fram från de troendes inre (Joh 7:38-39). Han talade om den helige Ande.
När den helige Ande får fylla oss blir vi upprättade. Det som var torrt och dött i våra liv blir levande och brukbart.

Tåredalen – en dal med källor
Ps 84:6-7 "6 Saliga är de människor som har sin styrka i dig, de som har dina vägar i sitt hjärta.7 När de vandrar genom tåredalen gör de den rik på källor, och höstregnet höljer den med välsignelser."
Har du också vandrat i tåredalen? Vi kan vandra genom den så att resultatet blir att vi blir bittra och besvikna resten av livet. Men vi kan också ta emot Guds upprättelse. Då kan våra erfarenheter bli till källor för andra att dricka ur.
Hela världen är full av människor som är i behov av upprättelse.

Vill du bli ett Guds redskap till att förmedla den?

Från bloggen http://kellporten.wordpress.com/
Källa: http://groups.msn.com/Veckanspredikan/general.msnw?action=get_message&mview=1&ID_Message=17

2 kommentarer:

Harriet sa...

Det gör bara så ont att bli upprättad. Särskilt när man har en hel del i bagaget som jag har. Men GUD helar och upprättar så att vi kan leva i förvissning om att vi är Hans folk.

//Enastående mamma

barnabas sa...

Hej Harriet!
Det suger till i magen när jag läser din kommentar. Jag förstår precis vad du menar. Det ÄR för det mesta en smärtsam väg att bli upprättad, inte minst när man får se en del sidor hos sig själv som man tidigaer inte varit medveten om...och räcker fram dem för att låta Guds ljus lysa på dem. Elden bränner och gör ont. Men det är genom vissheten och erfarenheten att det är Guds personliga kärlek till dig och mig som vi kan vila i att vår Far genom detta bara vill oss väl öven om det inte alltid är så lätt att se när befinner sig mitt i processen. Men när vi väl är igenom kan vi se att att vi blivit lite helare och kanske lite mer andlig mogna.
Guds rikaste välsignelse tll dig!