söndag 4 maj 2008

Goda planer

I Sverige är vi så duktiga, så arbetsamma, så ordentliga, så flitiga, så ordningssamma, ja allt det där som förknippas med det svenska kynnet. Och inget fel i det - inte alls! Men när vår ansträngningar enbart sker i egen kraft, på bekostnad av tilliten till Herren och att det sker i Hans övernaturliga kraft, då blir det bara själiska gärningar, självtillräcklighet och egenrättfärdighet och i sämsta fall - högmod. Vi behöver komma tillbaka till den totala överlåtenheten till Herren och tillförsikten att Han leder oss på rätta vägar för sitt namns skull. Även om vi inte alltid förstår hur dessa vägar ser ut.

Good Plans

My children, I love it when you trust Me. It blessed Me when you embrace My plans and My instructions. I especially love it when you do this in times when I do not reveal all of the details to you. I may leave you with a lack of understanding many times to see if you will still trust Me. Because you know My character, you can trust me. You can always trust that I will never do or ask anything of you that will bring you harm. I love it when you just close your eyes, take my hand, and give Me an unreserved "Yes!" This so pleases me. You have nothing to fear, you can truly give Me all of you, for I am a good Father. As you proceed with Me in faith, you will truly see that all of My plans for you are indeed good.

This word is submitted by Colleen Aitken hisdrinkoffering@yahoo.com

Inga kommentarer: