måndag 19 maj 2008

Framför allt!

Ords 4:23
Framför allt som skall bevaras må du bevara ditt hjärta, ty från det utgår livet.

1 Kor 14:1
Sträva ivrigt efter kärleken, men sök också vinna de andliga gåvorna, framför allt profetians gåva.

Gal 6:10
Låt oss därför göra gott mot alla människor medan vi har tillfälle, och framför allt mot dem som delar vår tro.

2 Tim 4:13
När du kommer, så ta med dig manteln som jag lämnade kvar hos Karpus i Troas, och böckerna, framför allt pergamentskrifterna.

Jak 5:12
Framför allt, mina bröder, svär inte, vare sig vid himlen eller vid jorden eller vid något annat. Låt ert ja vara ja och ert nej vara nej, så att ni inte drabbas av domen.

1 Petr 4:8
Framför allt skall ni älska varandra innerligt, ty kärleken överskyler många synder.

2 Petr 1:20
Framför allt skall ni veta att ingen profetia i Skriften har kommit till genom egen utläggning.

2 Petr 3:3
Framför allt skall ni veta, att i de sista dagarna kommer det människor som drivs av sina begär och som förtalar och hånar och frågar: "Hur går det med löftet om hans återkomst? Ända sedan våra fäder dog förblir ju allting precis som det har varit från världens begynnelse."

Inga kommentarer: