torsdag 24 maj 2007

40 dagars fasta

Angelägen information från Bönenätverket Det gäller din stad www.dinstad.net

Hej alla bedjare!

Det har kommit ett upprop om en bön- och fasteperiod på 40 dagar med start den 28 maj. Detta initiativ som kommer från kristna i USA har gripit tag också hos flera av oss i bönenätverket då det egentligen berör hela västvärlden och inte minst Sverige där sekulariseringen har gått så långt. Olika svenska bedjare har beslutat sig för att vara med i detta böneinitiativ. Detta kan ske på olika sätt, allt ifrån matfasta till TV-fasta. Viktigt är förstås att allt sker med vishet. Böneutmaningen är enorm och vi uppmanar er att sprida det vidare. Nedan kommer en (ungefärlig) översättning av det upprop som också finns att tillgå på engelska. Skriv ut texten nedan och läs den i lugn och ro. Bli inspirerad!

Bönenätverket "Det gäller din stad", Göteborg

Cathrine Novotna, Torbjörn Erling, Tomas Lennby, Roger Gustavsson m fl.

40 dagar för 40 år

Av Lou Engle

Det finns ögonblick i historien när en dörr öppnas - en möjlighet till omvälvande förändring. Då sker revolutionerande saker - både goda och onda - som föds fram i det vakum som blir när dörren öppnas. I dessa Gudomliga ögonblick riskerar nyckelpersoner - män och kvinnor, ja hela generationer - allt, för att bli "historiens gångjärn" - de som avgör åt vilket håll dörren ska svänga.

Den upproriska generationen på 60-talet tog sin chans, och historien vändes neråt i den djupa avgrunden av drogmissbruk, sexuell omoral, avsky mot auktoriteter, och avståndstagande från Guds lagar. Året 1967 var en tid av kulminering och avgörande i det här upproret. Under det året 1967 flockades 100 000 unga människor i åldrarna 15-25 till San Fransisco för att uppleva hippierörelsen. Denna massamling skedde, inspirerad av hitlåten SanFransisco. När de väl var där experimenterade ungdomarna med LSD, droger, tillfälliga sexuella förbindelser och österländsk mysticism i vad som senskulle komma att kallas "the Summer of Love".

När dessa nyrekryterade "flower-barn" kom hem igen i slutet av sommaren, förde de med sig ny trender och idéer och de översvämmade städerna i USA och Europa med ett budskap som stod emot auktoritet och såg ner på konservativmoral. Detta uppror fick hjälp av musik och konst, och svängde snabbt den globala kulturen.

Under 40 år har vi fallit med huvudet före ner i omoralens svarta träsk i Amerika och hela västvärlden. Vi skördar vågor av förstörelse i varje del av vårt post-kristna samhälle. Kan Amerika (Kan Europa, kan Sverige!!) överleva 40 år till? Vi säger NEJ! Tusen gånger NEJ! Om det inte sker ett avgörande andligt skifte i detta ögonblick kommer våra barn att leva under ett antikristligt system och en gudlös kultur kommer att förstöra det Amerika som vi känner.

Gud har ett verktyg för att få till stånd ett sådant skifte. Det finns en enorm kraft till förändring i 40-dagars fasta. När Gud i sin allmakt - också över historiens gång - befriade Israels folk från Egypten, längtade han efter att frigöra ett gott mönster att leva efter, som skulle ge människorna grunden för ett rätt leverne i tid och evighet. Då kallade han Moses att fasta i fyrtio dagar på Sinai. I den fastan förändrades historien, och Guds Lag förmedlades från himmel till jord. Om Amerika ska vända om till Herren, måste vi återerövra Guds lag som grunden för sanning.

Elia fastade i 40 dagar under höjden av Isebels kultiska makt över Israel. Han bröt hennes makt/häxkraft över hans liv och fick mandat att smörja den nya generationen. Den fastan satte igång en rörelse som avsatte Isebels helvetesregim, vilken arbetade för att bryta ner familjen, döda oskyldiga barn, tysta Guds folks röst, och sprida sexuell omoral. Kulmen på frukten av fastan kan ses i att Baal-tillbedjan i Israel helt utrotades.

När tiden var inne, föddes evangeliets tidsålder i och med att Jesus fastade i 40 dagar. De som vandrade i mörkret såg ett stort ljus. Tydligen är40-dagars fastan himlens verktyg för stor förändring, då nationer kan vändas från misslyckande till uppfyllandet av löften. Inte så förvånande då att närJesus skulle ge sig själv som offer, och döden skulle sväljas upp av segern, så varElia och Moses med honom på Förklaringsberget. Alla tre var tillsammans. De som hade fastat i 40 dagar. De som hade varit med och vänt historien.

När Israelisterna skulle gå in i Kanaans land, skickade man ut spejare i 40 dagar. När de kom tillbaka med en nedslående rapport, infekterades en hel generation av otro/misstro och de vände ryggen åt Löfteslandet. Guds dom över deras generation var: 4 Mos 14:33-34. Fyrtio år av dom för fyrtio dagars misslyckande/nederlag.

Profeten Hesekiel fick en uppgift att be i fyrtio dagar på grund av fyrtio år av Juda rikes synd och nederlag: Hes 4:6. Detta var helt klart fyrtio dagar av bön för fyrtio år av synd/nederlag. När Jesus fastade i 40 dagar och blev frestad av djävulen, citerade han från 5:e Mosebok och sa:

- Det står skrivet: människan skall inte leva endast av bröd, utan av varje ord som utgår från Guds mun.

- Du skall inte fresta Herren din Gud.

- Du skall tillbe Herren din Gud, och honom endast ska du tjäna. (Matt 4.4,7,10)

Jesus citerade ifrån 5 Mosebok i sin seger över Satan. Detta är den del av skriften som Mose förmedlade till generationen som misslyckades i öknen. I sin 40-dagars fasta identifierade sig Jesus tydligen med den delen av Skriften och den generation som kom ut ur Egypten. Som Intercessor (förebedjare/den som står i gapet) fullgjorde han det som en generation misslyckats i under fyrtio år.

Fyrtio år har gått! Skulle Guds församling i Amerika kunna frigöra en nation ur en fyrtioårig förbannelse? Vi har skriftens exempel - grund för att ha tro för en sådan förändring! Därför ljuder trumpeterna med en kallelse till 40 dagars fasta som Moses, som Elia, som Hesekiel och som Jesus. Vi måste bära orättfärdigheten av fyrtio år av skilsmässa/skilsmässoprocess från Gud under fyrtio dagar av fasta och förbön. Bära orättfärdigheten som inneburit ett omfamnande av sexuell omoral, hedendom, materialism, abort, och förkastandet av Kristus i samhällsrummet. Men vi kallar också på fyrtiodagars fasta och bön för den största genomslaget av Gudsriket, om under och tecken, om ett andligt uppvaknande i vårt land som går emot/krockar med det nuvarande mörkret och avsätter dess kulturella makt över vårt folk. Tusentals fastade i fyrtio dagar under 1946. År 1947 bröt det ut storahelandeväckelser. Under 1948 började andeutgjutelsen i det som kallas"Latter rain". Bill Bright och Billy Graham började tjäna och Israel blev en stat. Kan det vara så att 40 dagars fastan gick före denna explosion av Andens kraft? Luk 4:14 Efter att Jesus hade fastat i 40 dagar återvände han i Andens kraft, säger ordet. Ja, löftet i Joel 2 är att efter fastan så ska han utgjuta sin Ande över allt kött...

För 40 år sedan, 1967, bröt Jesusrörelsen ut. Det var en ungdomsrörelse som startade på gatorna och svepte över landet, "exploderade" på college och på caféer. Människor blev frälsta överallt. Nu fyrtio år senare ropar vi: -Gud, gör det igen, långt bortom Jesusrörelsen! 1967 togs Jerusalem (i krig, och helt uppenbart med Guds övernaturliga ingripande) och kom åter under den Israeliska statens styre. Detta var ett mycket viktigt tecken i tiden - ett vägmärke till ett epokskifte. Hedningarnas tilldelade tid börjar att övergå i den tid då Jerusalem blir fokus i de sista dagarna för vad Gud gör på jorden. I fyrtio dagar står vi tillsammans med Israel i en 40-dagars fasta och ropar till Gud att de ska se sin Messias och börja ta emot det största andliga uppvaknandet sen apostlarnas dagar.

Bröder och systrar, sådana här ögonblick får man bara en gång i livet. Att missa det här ögonblicket skulle kunna betyda att missa Guds plan/tanke för en generation. Generationen som vägrade gå in i löfteslandet visste inte att de bara hade en dag på vilken de kunde välja att gå in i landet eller ej. De visste inte att deras val den dagen skulle det betyda 40 år i öknen.

Vi har fått rapporter om att andra länder har börjat kalla till 40 dagarsfasta. Kan det vara så att vi är i en tid/säsong av att fasta likt Jesus föratt få se ljus bryta ut globalt när stort mörker övertäcker jorden?

Med början på kvällen den 28 maj kallar vi två generationer till 40 dagarsfasta och bön som kulminerer den 7/7-07, the perfection of time, i en omfattande nationell samling av fasta, förbön, omvändelse och tillbedjan/lovsång, då vi tillkännager att vi vill "gifta oss" med Herren igen. Vi vill gå in i Löfteslandets väckelse för vår nation. Vi vill bryta den 40-åriga förbannelsen. Må tusentals söka Herren med vatten, juice och Daniel-fasta från den 28/5 till 7/7-07, då vi möts till The Call, Nashville.

Vad skulle hända i Amerika om vi i 40 dagar skulle stänga av det elektroniska kulturavloppet som flöder in i våra vardagsrum varje kväll och istället lägga vår kraft på att söka Herren? Vad skulle hända om tiotusentals fäder och mödrar över vårt land skulle fasta i 40 dagar. Om de omvände sig och renade sig från inre tolerans mot (egen) sexuell omoral, porr, missbruk/beroende av mat och underhållning och materialism? Tänk om de bad dagligen för sina andliga och fysiska barn för att få se dem omvända sig till Kristus och bli befriade från rebelliskhet, missbruk, depressioner och självmord? Tänk om den unga generationen ville fasta i 40 dagar för att bli befriade från lusta, medieberoende, rebelliskhet mot föräldrar. Med en tro att de skulle kunna få en dubbel arvslott av Helig Ande över sina liv?

Moses fastade i 40 dagar och var mentor för en andlig son som hette Josua, vilket betyder "Herren räddar/frälsar". Elia fastade i 40 dagar och kastade sin matel över sin andlige son med en dubbel arvslott - Elisa, som betyder "Herren räddar". Johannes döparen fastade i öknen och förberedde vägen för Sonen med en dubbel arvslott - Jesus, som betyder "Herren räddar". Jesus fastade i 40 dagar och frigjorde den apostoliska härligheten av den evige Gudens Son på jorden. Tänk om vi håller på att förbereda en generation för den största frälsningsdagen i historien? Så, tänk om tiotusentals av båda generationer fastar tillsammans och samlas den 7/7-07 till The Call i Nashville, för att ropa till Herren i en stund enligt Joel 2 - ropa om en stor nationell återkomst till Herren!

Historiens parad har fört oss till ett mycket viktigt vägmärke, ett skifte mellan generationer och ett stort vakum har öppnats upp igen. Om inte Guds församling tar detta ögonblick, så kommer muslimerna att göra det! Antikrists raseri kommer att göra det! Sexuell perversion kommer att göra det! Anarki kommer att göra det! Men nu är det tid för Gudsmän och Gudskvinnor - en hel generation - att riskera allt för att bli historiens gångjärn, de som avgör vilket håll dörren ska svänga i Amerika och i världens nationer. Det är 40 dagar eller 40 år. Fånga dagen!

Inga kommentarer: