söndag 20 maj 2007

Böneupprop

Maj månads bönebrev från www.bed.nu
Först av allt: Bed för ledare!

Först av allt uppmanar jag till bön och åkallan, förbön och tacksägelse
för alla människor, för kungar och alla i ledande ställning

Denna uppmaning från Bibeln gäller alla kristna oavsett om vi sympatiserar med moderater, socialdemokrater, folkpartister eller vänsterpartister. Uppmaningen från Gud gäller mig som kristen oavsett om jag gillar det statsministern gör eller ej. Uppmaningen att bedja gäller även om jag inte delar de värderingar som ledarskapet har.
Gud vill att jag ska be för alla ledare – innan jag ber för min egen personliga del!

En god regering är Guds vilja

Goda ledare är Guds vilja och det får vi genom att bedja för ledarskapet på alla nivåer i samhället – regeringens och riksdagens medlemmar och andra politiker i samhället, chefer på arbetsplatser, polisen, skolledare, lärare …
Ber vi inte för våra ledare att Gud ska välsigna och leda dem i deras beslut får vi ledare som inte är goda för landet.
Har vi anledning att kritisera ledare i vår närhet betyder det att vi inte har bett ner Guds välsignelser över dem.
Vi har sådana ledare som vi förtjänar.
Vill du behaga Gud? Då ska du allra först be för alla dem som har något att säga till om! Då kan vi föra ett lugnt liv utan onyanserade och respektlösa påhopp från myndigheter och massmedia som vi har sett så mycket av de senaste åren.Att be för ledare är rätt, det behagar Gud. Alla människor kan bli frälsta. För att det ska ske måste de komma till kunskap om sanningen. Det sker genom ständig förbön för människor under ledning av den helige Ande.

Vår uppgift som kristna är att bedja om Guds välsignelse för var och en i ledande ställning så att de ser vad som är rätt. Annars korrumperas de i tanken och frestas att fatta felaktiga beslut som strider mot Guds Ord.

Ledare behöver förbön

Vi kristna måste förstå att vår uppgift är att be för ledare på alla nivåer och på alla områden! Gör vi inte det blir en ledare snabbt ett lätt byte för onda makters spel.
Bibeln berättar att detta spel kommer att öka med åren, inte försvinna. Den bild som presenteras av medias nyhetsförmedling bekräftar detta.
En människa som inte har Jesus i centrum har inte en chans att gå fri från ond manipulation. En sådan människa är helt öppen för mörkrets påverkan. Särskilt allvarligt är det om det gäller en ledare av något slag.
Det är här vi kommer in som förebedjare. Våra förböner, under ledning av den helige Ande, skapar en fredad zon i tankevärlden för ledaren. När vi ber för dem som är i ledande ställning stoppas och begränsas det onda inflytandet över dem.
Gud kan leda och han vill leda utifrån sitt folks förböner!
Om vi inte ber växer ondskan i landet. Ber vi för våra politiker och andra ledare begränsas ondskans inflytande.
Gud vill att evangelium ska förkunnas. En god överhet underlättar förkunnelsen.
Därför är en god överhet Guds vilja.

Detta skrev jag efter valet 2002 (i den numera nedlagda tidningen BED). Och den som behöver våra förböner mer än någon annan just nu tycks vara Göran Hägglund. Utifrån sett verkar han vara utsatt för en hård press.

Göran Hägglund och abortturismen

Göran Hägglund lämnade för någon vecka sedan in ett lagförslag om abortturism till lagrådet för yttrande. Därmed går han otroligt nog i spetsen för att driva igenom en utvidgad abortlag. Syftet tycks vara att vi i Sverige, i ordnade former, ska kunna avliva ännu fler barn, inte bara i Sverige utan även barn från andra länder! Helomvändningen är så total att man kan ana att Göran Hägglund är utsatt för en andlig attack av det slag jag skrivit här ovan.

Jag vill nämna några punkter som pekar i den riktningen och som bekymrar mej för det visar att vi förebedjare inte har klart för oss vad som sker. Kanske är det så också att vi inte tar vår kallelse och vårt uppdrag att bedja för överheten på allvar?

- Lagförslaget om abortturism strider mot Kristdemokraternas ideologiska syn på det ofödda livet. Förre EU-parlamentarikern och nyblivne riksdagsledamoten Lennart Sacrédeus hänvisar till partiets medicinsk-etiska program som säger att ”abort är att släcka liv”.

- Hägglunds vapen i debatten är lögnens och förvirringens. I många samtal och intervjuer skyller Hägglund på EU:s regler men vid närmare granskning visar det sig att EU inte ger några direktiv eller ställer några krav på enskilda medlemsländers abortlagar!

- Hägglund lyssnar inte till gräsrötterna, sina väljare, dem som en gång med Guds hjälp gav honom platsen som socialminister. Han inbillar sig att han inte behöver lyssna till sina väljare just nu men han kommer inte att sitta kvar så länge till om lagen om abortturism går igenom.

Hur påverkas vårt samhälle av en sådan utvidgad abortlag?

Hur påverkas vi som nation av det faktum att vi satt i system att varje år släcka tiotusentals liv, avbryta spirande livsprocesser och klassificera vissa individer som oönskade? Och hur påverkas våra samveten, vår kreativitet, vår skaparkraft och vår värdighet av att små svaga och oskyddade människoliv i vår omgivning avlivas på löpande band? Hur påverkas vår psykiska hälsa, våra sociala relationer, vår gemensamma välfärd?
Sverige värnar fridlysta blåsippor. Träd får inte fällas hur som helst. Vanskötsel av djur är straffbart. Bonden måste behandla sina grisar väl, annars slår djurskyddsmyndigheten till med all kraft. Men varför har inte det ofödda barnet ett skydd?

Kan man verkligen bagatellisera frågan om mänskligt liv vid vissa tillfällen, för att ha en helt annan inställning i andra situationer?

Frågan om abort som en mänsklig rättighet har diskuterats den senaste tiden. Många kända vältalare har gett luft åt sina åsikter, t.ex. Birgitta Olsson (fp) ”Fri abort bör drivas tydligt av Sverige som en mänsklig rättighet i internationella forum” ur motionen ”Fri abort”, 2002/03:U235. Eller Mona Sahlin "Det gör mig väldigt upprörd att vi kan ha en sådan omoralisk abortlag. Jag anser att rätten till den egna kroppen, inklusive abort, är en del av de mänskliga rättigheterna." i "Ny abortlag öppnar gränser" DN 20 januari 2003. RFSU:s generalsekreterare Katarina Lindahl säger att En av FN:s mänskliga rättigheter är rätten att planera sin familj och abort är en del av det.

Frågan man måste ställa sig är väl om det någonsin kan bli en mänsklig rättighet att avsluta en annan människas liv?

En mänsklig rättighet? Att döda ett barn?

Nej, den nya lagen kommer att påverka hela nationen i en negativ riktning, hur vi ser på varandra, moral och människovärde. Vi kan förvänta oss ett ökat våld mot den svage, övergrepp mot kvinnor och barn. Om man inte känner respekt för de ofödda barnen, varför skulle man känna respekt för de födda små barnen?
Ökande våld är en trend i vårt samhälle alltsedan vi fick lagen om abort 1974. Granska brottstatistiken ska du få se!

Det är egentligen inget att förvåna sig över när till och med kristdemokraternas ledning numera beskriver abort som en obetydlighet och en rättighet – en mänsklig rättighet!

Det är ju numera en mänsklig rättighet att döda en annan människa och är en naturlig konsekvens av Darwins ”utvecklingslära” – den starke dödar den svage utan att riskera något straff!

Avfallet har blivit stort. Gud vill ha ett kristet Sverige, inte ett avkristnat Sverige som går allt längre ut i synd.

På sådd kommer skörd. Det man sår får man skörda.

Bed

- att Herren stoppar lagförslaget om abortturism på ett sätt som förhärligar hans namn

- bed om en djup gudsfruktan hos alla inblandade parter

- bed om öppnade ögon hos ledande politiker så att de inser konsekvenserna av att utveckla abortindustrin

- bed även Herren om förlåtelse för den blodskuld vi dragit på oss i Sverige

- bed för Ja till Livet, Livlinan och andra grupper i samhället som arbetar för att minska antalet aborter

- bed även för de kvinnor som gjort abort och som mår dåligt av det

Hör av dej till vårt lands ledare!

Göran Hägglunds e-mejladress är goran.hagglund@kristdemokraterna.se
Adresser till övriga Kd-ledamöter i Riksdagen finner du här http://www.kristdemokraterna.se/VaraFortroendevalda/Riksdagsledamoter.aspx
Läs vidare på http://www.varldenidag.se/?aid=5003&sessId=fjHwAapM&cat=1&b=1

För dej som vill veta mer

Hur ser Gud på aborter? På den engelska hemsidan http://www.spiritlessons.com/Documents/abortion/abortion.htm visas bilder på aborterade barn. Jag varnar för starka bilder.

Ett flertal tilltal och profetsyner handlar om abortfrågan i vårt land. En del finns på BEDs hemsida.

Tre tidsperioder http://www.bed.nu/artikel.asp?id=%20341
Oftredstider http://www.bed.nu/artikel.asp?id=347
En Guds våg över landet http://www.bed.nu/artikelasp?id=348
Läs även Tidens tecken http://www.tidenstecken.se/abort0.htm

Herren välsigne din dag!Sten-Åke Bredmar

Tidningen BED
H Gads väg 3
392 46 Kalmar
Tel. 0480 - 159 93
www.bed.nu

Inga kommentarer: