söndag 13 maj 2007

Herren ger de ödmjuka nåd

När vi står i stora svårigheter och männsikor vänder sig emot oss, så är det frestande att vilja "ge tillbaka" i egen kraft. Men så vill inte Gud att vi ska möta prövningar och motstånd. Nej, Han vill att vi ska be för våra fiender och välsigna dem. Då ger vi Gud möjligheter att ingripa och förlöser Hans styrka och makt in i situationen. När vi omvänder oss från högmod och stolthet och ödmjukar oss under Herrens mäktiga hand öppnar vi upp för Hans rådslut, Hans nåd kan förlösas och vi kommer att bli upphöjda när Hans tid är inne.

1 Petr 5:5-7
5 Likaså ni yngre, underordna er de äldre. Och ni alla, klä er i ödmjukhet mot varandra. Ty Gud står emot de högmodiga, men de ödmjuka ger han nåd.* 6 Ödmjuka er alltså under Guds mäktiga hand, så skall han upphöja er när hans tid är inne. 7 Och kasta alla era bekymmer på honom, ty han har omsorg om er.

1 Petr 3:9-15
9 Löna inte ont med ont eller skymf med skymf. Tvärtom skall ni välsigna, eftersom ni är kallade att ärva välsignelse. 10 Ty den som älskar livet och vill se goda dagar skall avhålla sin tunga från det som är ont och sina läppar från att tala svek.11 Han skall vända sig bort från det onda och göra det goda, söka efter frid och sträva efter den.12 Ty Herrens ögon är vända till de rättfärdiga, och hans öron är öppna för deras böner. Men Herrens ansikte är vänt emot dem som gör det onda.
13 Vem kan göra er något ont, om ni ivrar för det goda? 14 Ja, även om ni skulle få lida för rättfärdighetens skull, är ni saliga. Var inte rädda för dem och låt er inte skrämmas. 15 Herren Kristus skall ni hålla helig i era hjärtan. Var alltid beredda att svara var och en som begär att ni förklarar det hopp ni äger. 16 Men låt det ske ödmjukt, med respekt och ett rent samvete, så att de som talar illa om er goda livsföring i Kristus får skämmas för sitt förtal. 17 Ty det är bättre att lida för goda gärningar, om det skulle vara Guds vilja, än att lida för onda gärningar.

Inga kommentarer: