måndag 28 maj 2007

En Guds våg över landet

Herren talar om en Guds våg som kommer över landet och som ger liv! Vågen kommer plötsligt. Är vi beredda? Herren bygger nätverk för att upprätta sitt Rike och utbreda det - en andlig rörelse i hela landet!

Sommaren -06 hade jag ett MÖTE med Jesus i anden. Det första jag reagerade på var att det var så nära hans ankomst, jag såg honom stående på tröskeln. Han var redo, väntar bara på order från Far. Han visade mig korset, talade om hur mycket han älskar människorna och sa: Jag behöver dig NU!

Sedan talade Herren om en Guds våg som kommer över landet, Han sa att precis som tsunamivågen kom och tog många svenskars liv, (på grund av det vi släppt in av mörker i Sverige) så kommer en Guds våg som ger liv! Han sa, tala om för Mitt Folk att förbereda sig och att den kommer plötsligt! Han visade att människorna var helt oförberedda på tsunamivågen.

De låg lugnt och stilla och solade på stranden, medan det var full aktivitet under havsytan... PLÖTSLIGT slog vågen in över land men ingen var förberedd... På samma sätt pågår just nu en väldig aktivitet "under ytan" i vårt eget land.

Herren kallar troende och sätter dem i rörelse, förenar genom den Helige Ande och länkar samman dem som besvarar kallelsen! Jesus sa också att vågen kommer hastigt in och är hastigt över! Precis som vid en riktig tsunamivåg som uppstår till följd av rörelseenergi, kommer Guds våg över landet till följd av att Guds folk kommer i rörelse! Är du förberedd?

Vid ett annat tillfälle förra sommaren, visade Herren mig vattenfåror från olika håll som förenade sig till en gemensam huvudfåra. Herren sa, det är mitt folk som kommer i rörelse. Detta pågår för fullt, är du en av dem?

Du kanske ligger på stranden och vilar?= sitter på bänken i en kyrka utan liv och Andens närvaro, där under, tecken och mirakler är minnen blott? Du tror kanske att allt är lugnt och stilla, att ingenting händer? Fel!

Det pågår väldig aktivitet på olika platser över hela landet, med stark Gudsnärvaro där han får utrymme! Herren bygger nätverk för sitt Rikes upprättande och utbredande. Förstå att det kommer en mäktig Andlig rörelse över landet, är du redo?

Bana väg, bana väg för Herren, vi behöver bana väg inom oss för den Helige Ande. Skräp måste rensas bort innan han kan fylla oss med sin Härlighet! Vi måste göra vägarna raka, leva i rättfärdighet! Vi måste omvända oss från oförlåtelse, otro och olydnad m.m!

Det räcker inte att kunna ORDET, det måste LEVAS! Det är Guds Rikes Ordningar som gäller, Jesus är förebilden. Det behövs omvändelse på många områden i våra liv för att den Helige Ande ska kunna trivas och verka, det är genom OSS TROENDE Jesus ska göras synlig och HANS KRAFT vara verksam.

Det är Anden som överbevisar om synd, och öppnar en möjlighet för att omvända oss och bli upprättade. Men om det har gått för långt i en församling så att den Helige Ande inte är närvarande, är risken att synden får "härja fritt" när ingen överbevisning i Anden finns. Det är inte öken på grund av Gud, han vill alltid att det ska vara liv och blomstring. Herren behöver dig och mig idag – DET ÄR EN NY TID, EN NY TON!
Blessings /C. A 2007-05-01
Publicerad med tillstånd av C.A.
"GOD'S TSUNAMI -- SPIRITUAL SHOCKWAVES!"

Inga kommentarer: