onsdag 16 maj 2007

Släpp taget!

Let Go
Date: May 1, 2007

"That which My people do not let go of is killing them. Tell them that they need to let go and go through all that they have been avoiding that has been shoved down deep inside of them. Let go of the fear in your gut. Let go of all the pain of abandonment, rejection, hating, shame, disappointments. This is not a simple task; it is a burden I ask you to bear for this season. So you would draw away from the distractions in this world and draw nearer to Me, Your Abba, Your Papa, Your Savior, Your Lord, and Your everything. Go through this. I am with you always!
Always! We are going through this together. Trust Me. I will take you through. (Psalm 23).
I am taking you to the other side. There is milk and honey, houses and lands, love and peace and divine release from your Egypt. Come My Beloved."

This word is submitted by Paula Kay peakent@voicenet.com
Källa: http://www.godspeak.org/prophetic_word/5-01-07.html


Fritt översatt:
"Det som mitt folk inte släpper taget om kommer att ta kål på dem. Säg till dem att de måste släppa taget och gå igenom allt det som de har undvikit och som har visats för dem djupt inombords. Gör dig av med fruktan i maggropen. Släpp taget om all smärta som beror på övergivenhet, förkastelse, hat, skam och besvikelser. Det här är inte en enkel uppgift; det är en börda som jag ber dig att bära i denna tid. För att du skall vända din uppmärksamhet från distraktionerna i den här världen och dra dig närmare Mig, din Abba, din Pappa, Din frälsare, Din Herre, och Ditt allt. Gå igenom det här! Jag är alltid med dig! Alltid! Vi går tillsammans igenom detta. Lita på mig. Jag skall leda dig igenom. (Ps 23). Jag tar dig till andra sidan. Där finns mjölk och honung, hus och land, kärlek och frid och gudomlig befrielse från ditt Egypten. Kom min älskade."

Förmedlat av Paula Kay peakent@voicenet.com

2 kommentarer:

aneht florin sa...

Inte alltid helt lätt att släppa taget men med hjälp av vår Herre går det. Han är en Mästare på att förvandla och förändra. När Guds Ande får beröra vårt inre sker det underbara ting.
God Bless!
aneht

barnabas sa...

Hej Aneth!
Just detta tilltal har en bakgrund i mitt eget liv där jag med hjälp av Herren fått släppa taget om det som var allra svårast för mig. Men efter jag gjort det, hade det som band mig ingen makt över mig längre. All ära åt Herren!