onsdag 30 maj 2007

INBJUDAN till bön för Sverige

Du är inbjuden att delta i bön till Gud för vårt land på nationaldagen den 6 juni 2007 kl. 15.00
(eller annan lämplig tid på nationaldagen)

- var Du än befinner Dig
- valfritt en minut till en timme (eller mer)

eller

i S:ta Clara kyrka, Stockholm, 6/6 kl. 14.00-16.00


eller

på Gustaf Adolfs Torg, Göteborg, 6/6 kl.15.00

Vi söker också deltagare till samling för bön på Smygehuk och vid Treriksröset 6/6 kl. 15.00-16.00 (del i ”korsbön” för Sverige)

Denna nationaldagsbön är dessutom tänkt att bli
STARTSKOTTET för en förstärkning av den bönevåg som vi redan ser många tecken på runtom i vårt land

Som ett led i detta vill vi samla så många som möjligt till gemensam bön för Sverige vid en bestämd tid varje vecka. Sedan tidigare finns TISDAGSBÖNEN och vi föreslår därför att vi, oavsett var vi befinner oss, förenas i bön

VARJE TISDAG KL. 21.00
- valfritt en minut till en timme (eller mer)

Bed gärna om Guds välsignelse och beskydd över Sverige, över andligt uppvaknande i landet, eller för vad Ditt hjärta talar till Dig.
Sprid gärna bönebudskapet till många andra – må vi bli mångtusentals som i samma stund, i bön, låter Guds kärlek strömma över landet
– vi behöver mer av den!

Se 2 Krön. 7:14 och Lukasevangeliet 18:1-8

Information och kontakt: http://www.tisdagsbonen.se/
(på denna hemsida finns också exempel på bön för Sverige)

Vi som inbjuder Dig till denna bön är ett ekumeniskt nätverk, bestående av medlemmar i både Svenska kyrkan och olika frikyrkor, Full Gospel Businessmen Sverige. Nationaldagsbönen stöds också av Svenska Kyrkans Lekmannaförbund

2 kommentarer:

Anonym sa...

Hej !
Vill bara säga att vi kommer att samlas i Skövde Pingstkyrka kl 15.00 och sluta upp i bön för Sverige
Det är en ekumenisk samling som fortsätter med undevisning av Lars Ingvarsson om Tabernaklet och hur det lär oss att böja oss för Gud.
På kvällen kl 19.00 blir det en lovsångs och bönesamling ( Heaven 2007) Det är stort att få vara med i detta stora bönemöte för vårt land. Eva H

barnabas sa...

Tack Eva för info!
Den 5 juni kommer en sammaställning här på bloggen av flera böneinitiativ och underlag för bön för Sverige.
Underbart när bedjare ställer sig tillsammans på sin del av muren och ber för vårt land!