måndag 14 maj 2007

Kristus i dina kriser!

Vi lever i ett samhälle där allting accelererar och vi får svårare och svårare att få det dagliga livet att gå ihop. Många lever under stress och press. Vi börjar också på olika sätt märka att motståndet mot bibeltrogna, Jesus-troende kristna har ökat även i vårt land. I jämförelse med många andra länder är det marginellt, men alla tecken tyder på att det kommer att öka även här. Det håller på att utrkistallisera sig en tydlig skiljelinje mellan de som tror på Bibeln som Guds fullkomliga ord och de som inte gör det. Och den linjen skär oberoende av samfundstillhörighet och annan mänsklig uppdelning. Är vi andligt förberedda på det ökande motstånd som med all sannolikhet kommer? Är vi beredda att betala priset för att vara en Jesus efterföljare och med glädje lida för hans skull?

Den här undervisningen handlar om hur du, jag och varje troende ska bjuda in Kristus i våra kriser och varje typ av motstånd vi möter.

Kristus i dina kriser!
Av David Wilkerson
1 Januari, 1996
http://www.tscpulpitseries.org/swedish/ts960101.htm

Inga kommentarer: