lördag 7 april 2007

Helgelse

Det behöver inte råda någon tveksamhet om att Herren vill att vi skall vi skall vända oss bort från det onda och sträva efter det goda i våra liv när man läser nedanstående bibelord:

Rom 6:19 För er mänskliga svaghets skull använder jag en så enkel bild. - Ty liksom ni förr ställde era lemmar i orenhetens och laglöshetens slavtjänst, till ett laglöst liv, så skall ni nu ställa era lemmar i rättfärdighetens slavtjänst, till helgelse.

1 Kor 1:30-31 Honom har ni att tacka för att ni är i Kristus Jesus, som Gud för oss har gjort till vishet, rättfärdighet, helgelse och återlösning, för att det skall ske som står skrivet: Den som berömmer sig skall berömma sig av Herren.

2 Kor 7:1 Då vi alltså har dessa löften, mina älskade, så låt oss rena oss från all besmittelse från kött och ande och i gudsfruktan fullborda vår helgelse.

1 Tess 4:7 Gud har inte kallat oss till orenhet utan till ett liv i helgelse.

1 Tim 2:15 Men hon skall bli frälst under det att hon föder barn, om hon fortsätter att leva ett ärbart liv i tro, kärlek och helgelse.

Hebr 12:14 Sträva efter frid med alla och efter helgelse. Ty utan helgelse kommer ingen att se Herren.Inga kommentarer: