fredag 6 april 2007

Förvandling - från död till liv

Jesus dog för oss på Korset för att vi skulle få liv, liv i öveflöd. Han tog alla våra synder på sig och betalade priset för dem så att vi kan gå fria om vi ber om syndernas förlåtelse. Tackar vi ja till Jesus och frälsningen tackar vi också ja till denna möjlighet. Med våra mänskliga hjärnor är det omöjligt att förstå hur stort detta är, men vi kan ändå ana att det är något helt enastående fantastiskt. Men det finns ännu mer. I Ordet står det att vi skall arbeta med fruktan och bävan på vår frälsning:
Fil 2:12
Därför, mina älskade, liksom ni alltid har varit lydiga, så arbeta med fruktan och bävan på er frälsning, inte bara som när jag var hos er, utan ännu mycket mer nu när jag inte är hos er.


och med hjälp av den helige Anden förvandlas till att bli mer lika Kristus. För att det skall ske tillåter Herren att vi får gå igenom svårigheter och utmaningar som formar oss och övar oss i vår tillit och förtröstan på Honom. Ibland förstår vi inte förrän efteråt varför vi fått gå igenom så otroligt smärtsamma erfarenheter. Men om vi låter den Allsmäktige vara med oss i våra prövningar så förstår vi när vi kommit ut på andra sidan, att något tagits ifrån oss och något bättre lagts till och vi har blivit lite, lite mer lika Kristus. Denna erfarenhet kan vi ta med oss in i resten av vårt eget liv, men också ge vidare till andra. På så sätt kan vi "arbeta med fruktan och bävan på vår frälsning" men också få vara en kanal för välsignelse till andra. Vi kan bli ett redskap för att bygga upp Kristi kropp så att Jesus möter en församling utan fläck eller skrynkla när Han kommer tillbaka för att hämta sin brud.

Charles Elliott Newbold Jr. beskriver på ett mycket överskådligt sätt i artikeln "Between two feasts" parallellerna mellan vårt liv i Kristus och de judiska festerna, treeningheten mm. Han beskriver hur vår väg genom livet blir en väg ut ur Egypten, genom öknen och vildmarken och in i Löfteslandet.
Läs den på: http://meatindueseason.org/newbold/or/w-p/betweentwofeasts.html

En välsignad påsk önskar jag dig kära syster och bror i Kristus!

Inga kommentarer: