onsdag 18 april 2007

En nyckel till Gudsnärvaro, del 1

Alla längtar vi väl efter mer Gudsnärvaro i våra liv. Men ibland känns Gud långt borta, och vi ber "Herre, kom med din närvaro". Men jag tror inte vi behöver be så, för Gud har lovat att alltid vara närvarande. Snarare är det vi som behöver vara närvarande och tillgängliga för Herren och fundera över vad det ev. kan finnas i våra liv som hindrar oss från att uppleva ett möte med Honom. Jag tror också att det är så att Gud faktiskt längtar mer efter gemenskap med oss än tvärtom.... Så vår bön kanske istället skulle vara: "Herre, lys med ditt ljus på allt i mitt liv som hindrar gemenskap och intimitet med dig och hjälp mig komma tillrätta med det så att Du kan bli mer levande för mig, I Jesu namn, Amen"


Den här undervisningen om Gudsnärvaro är den första av tre och är skriven av Daniel Bjuhr:

En nyckel till Gudsnärvaro, del 1

"Har du haft ett riktigt Gudsmöte någon gång? Du vet ett sånt där underbart tillfälle när Guds manifesterade närvaro bara sköljer kärlek över dig. Tårar kanske rinner ner från dina kinder och du vet starkare än någonsin att Gud är med just dig.

Det är svårt att förklara vad som utlöser dessa underbara möten med Gud, men i Bibeln kan man skönja flera nycklar som låser upp dörren till dessa gudomliga möten. Låt oss kika in i Skriften och utforska en av dessa nycklar: "Sanning". Om vi lär oss djupet av denna bibliska princip har vi funnit en nyckel som går direkt till Guds djupa närvaro.

Innan vi tittar närmare på denna sanningens nyckel skall vi utforska vad Gudsnärvaro är för något och vilka den är till för.

När David i Bibeln blev smord med olja av profeten Samuel, var det något som hände: "HERRENS Ande kom över David från den dagen och framöver" (1 sam 16:13). Den helige Ande kom över David och gav honom kapacitet att känna närhet till Gud. Den helige Ande började kommunicera eviga hemligheter och framtidsvisioner med David. Han gav David vishet, styrka, närhet, beskydd och trygghet. Den helige Ande blev allt i Davids liv. Ur Davids innersta började sånger av liv att flöda fram. Sånger med sanningar om Gud. Profetiska sånger om Jesu lidande på korset, hundratals år innan det inträffat. Sånger från en människas djup till det djupaste av Gud. Sånger som har inspirerat låtskrivare ända in i vår tid, tusentals år senare.

När Guds närvaro kommer över oss, börjar Guds Ande att verka i vårt känsloliv och i det allra djupaste av vår vilja (Fil 2:13). Med Gud i vår närhet löser sig plötsligt all vår kamp mot viljan att synda och byts ut till en ren och osjälvisk tillbedjan av Gud. Jag vågar påstå att denna ljuvliga närvaro av Anden är vår enda möjlighet att hålla stånd mot frestelser. Läs t.ex. Rom 8:13 "Men om ni genom Anden dödar kroppens gärningar skall ni leva."

I vår tid brukar vi använda uttrycket smörjelse för att beskriva Andens manifesterade närvaro, ett ord som även användes av de första apostlarna. Med smörjelse menar man närvaron och ledningen från Gud, d.v.s. resultatet av den olja som David och andra kungar och präster smordes med på gamla testamentets tid.

På gamla testamentets tid var det endast profeter, präster och kungar som kunde få del av denna underbara smörjelse och så är det än idag. Men det härliga är att genom det Jesus har gjort för oss är allt Guds folk ett konungsligt prästerskap!

1 Pet 2:9 "Men ni är ett utvalt släkte, ett konungsligt prästerskap, ett heligt folk, ett Guds eget folk, för att ni skall förkunna hans härliga gärningar, han som har kallat er från mörkret till sitt underbara ljus".

Genom tro på Jesus har vi alla möjlighet att få fullheten av Guds djupa närvaro! Det är Gud som vill att alla troende skall ha en smörjelse från Honom! Smörjelsen är till för att allt Guds folk skall få kraft att förkunna Hans härliga gärningar. Här finns ingen skillnad, alla har vi rätt till livet med Gud, pastor, predikant eller troende, alla har rätt till fullheten av Gud. Gud Fadern packade Jesus full med gåvor till alla människor och sände Honom till oss.

Joh 1:4 "I honom var liv, och livet var människornas ljus. Livet i Jesus var tillägnat oss".

Det var vårt liv! Livet i Jesus var människornas ljus! Jesus var fullpackad med nåd, sanning och liv. Alla de komponenter som behövdes för att befria en värld i bojor. Allt fanns i honom.

Jes 53:11 "Genom den vedermöda hans själ har utstått får han se och bli tillfreds. Genom sin kunskap(ordagrant "gemenskap") förklarar min rättfärdige tjänare de många rättfärdiga, och deras skulder är det han som bär."

Vi har läst om att världen kommer att gå in i en stor vedermöda, men en vedermöda har redan ägt rum. Den vedermöda som Jesu själ fick genomlida den dagen då Guds gåvor skulle brisera över hela vår värld. När Jesus utlämnade sig själv som det fullkomliga offret för människorna, exploderade en väldoft av kärlek som spred sig genom hela universum, ända in i Guds tronrum!

Ef 5:2 "lev i kärlek, så som Kristus har älskat oss och utlämnat sig själv för oss som offergåva, ett välluktande offer åt Gud. I Honom finns allt som vi behöver och av Hans fullhet har vi alla fått!

Allt det Jesus är full av finns nu i överflöd över hela jorden. Det är bara att plocka upp. Nåd och åter nåd så långt ögat kan se!

Joh 1:16 "Av hans fullhet har vi alla fått, nåd och åter nåd".

Joh 17:22 ""Och den härlighet som du har gett mig har jag gett dem", säger Jesus".

Det finns bara ett enda kriterium för att få del av allt det goda av nåd, sanning och gudsnärvaro som finns i Jesus och det är "tro".

Joh 1:9-12 "Det sanna ljuset, som ger ljus åt alla människor, skulle nu komma till världen. Han var i världen och världen hade blivit till genom honom, och världen kände honom inte. Han kom till sitt eget, och hans egna tog inte emot honom. Men åt alla som tog emot honom gav han rätt att bli Guds barn, åt dem som tror på hans namn".

Efter Jesu död, uppståndelse och förhärligande, utgjöts Jesu Ande över hela jorden. De som i tro tar emot budskapet om Jesus kliver in i Andens underbara närvaro.

Heb 4:2 "Ty evangeliet har predikats för oss liksom för dem. Men för dem blev ordet som de hörde inte till någon nytta, eftersom det inte genom tron hade smält samman med dem som hörde det. När vi tror på Ordet, Jesus Kristus i egen hög person, smälter vi samman med Jesu Ande och får del av denna Gudomliga närvaro.

1 Kor 6:17 Men den som är förenad med Herren är en ande med honom.

Guds härlighet och närvaro är till för alla som tror, men vad är det som gör att vissa till synes lever oftare i den än andra? Vad kan vi lära oss utifrån Bibeln för att hitta ett liv i ständig närvaro av Anden?

I del 2 av denna undervisning som läggs ut nästa vecka, skall vi titta närmare på hur sanning är en av flera vitala nycklar till vår frihet och ett liv i Gudsnärvaro. Min förhoppning är att du skall få helt nya infallsvinklar på vad som öppnar och stänger himlens fönster över ditt liv.

Joh 8:32 "och ni skall förstå sanningen, och sanningen skall göra er fria."

Daniel Bjuhr

Källa: http://crossnet.se/index_real.phtml?url=/content.php?id=409#

Inga kommentarer: