söndag 15 april 2007

Tro - helt enkelt

"Tron är en övertygelse om det man hoppas, en visshet om det man inte ser". Hebr. 11:1

"Låt oss därför frimodigt gå fram till nådens tron för att få barmhärtighet och finna nåd till hjälp i rätt tid". Hebr 4:16

Den här andakten kommer från en webförsamling som heter "Mina fötters lykta":


"Idag har jag fått ett citat givet via kursen jag går på och jag började fundera på tro.

-"Tro att det går"

- "Tro att det inte går"

Det är rätt båda två.

Om vi står inför en ny förändring som kanske skrämmer oss lite, så kan vi tro att det går att göra den förändringen och vi kan tro att det inte går… Oavsett vilket av dessa båda vi tror, så får vi rätt för att om vi inte tror att det går … ger vi det inte ens ett försök allt som oftast! Om vi tror att det finns en chans att det går försöker vi och det kan gå. Om vi tror att det går, då går det alldeles nästan säkert.

Jag har gått i min tanke idag och överfört detta till vår tro i praktik och handling. Om vi tror att allt är möjligt, så är allt möjligt. Om vi tror att inget är möjligt, så blir det inte ens prövat ofta.
Bibeln säger Allt förmår den som tror. Den säger att för Gud är ingenting omöjligt. Så om vi tror på Gud såsom Bibeln lär oss om Honom, så finns ingenting som är omöjligt här i världen. Om vi tror som bibeln lär oss om den som tror så förmår den som tror, allt!

Oavsett, så är det Gud som skall ha och bör få äran för detta, då det är Han som skänker oss tron vi behöver. Den ger Han oss fritt och för ingenting. Det räcker med tro såsom ett litet senapskorn så blir det som känns omöjligt, möjligt.

Tyvärr lyssnar vi allt för mycket på känslan istället för att se på vad Gud faktiskt lär oss!
Jag är själv ett praktexemplar på detta att lyssna på mina känslor, mina rädslor istället för att gå i tro på att det är fullständigt möjligt. Men även det är ett val vi kan göra. Vi kan välja att tro att även om vi känner det som om målet vore omöjligt, så litar vi mer på vad Gud lär oss om vår tro.

Detta kan ju användas på annat än det som är Guds vilja, kanske rent emot Guds vilja, så det behöver ju vara ett mål som är förenligt med Guds Ord för att det skall vara rätt inför Gud. Där har vi ju ett ansvar att ta personligen allihopa!
Men vår tro syns i våra gärningar, för det är det vi tror som gör sig synligt. Det är ganska vasst och jobbigt att tänka så, men ändock lika sant!

Tack Fader för Ditt tålamod med oss människor. Tack för den kärlek Du ger oss och den nåd du ger oss! Tack för att Du om vi tillåter det visar oss den väg som är rätt och förenlig med Din vilja! Jag ber Dig Gud att Du visar oss vägen, att du väcker vår tro till liv och att vår tro skall synliggöras i våra gärningar. Börja med mig Herre! Jag tror, hjälp min otro. I Jesu Namn, Amen!

Gud har jobbat hårt med mig och jag behöver verkligen lära mig att överlåta mer och mer till Honom, att underordna mig Hans vilja i allt! Jag vill att det skall synas utåt att jag är kristen utan att jag har en Bibel i min hand på väg till kyrkan, eller utan att behöva säga det. Det skall synas i mitt sätt att leva, i min personlighet att jag har något som inte en icke kristen har. Om det redan syns utåt så vill jag att det skall bli ännu starkare.

All ära tillhör Gud för den Helige Ande ger mig kraft och mod att våga ta ett steg i taget och gå framåt hela tiden. Jag vet att jag är trygg i Guds famn. Jag tror att Hans vilja för mitt liv är möjligt för mig att uppnå och jag låter Honom visa mig vägen ett steg i taget från och med nu.
Du som tvivlar. Bibeln har givit exempel på exempelvis Tomas Tvivlaren, och mannen som sa: ”Jag tror. Hjälp min otro.” Du är älskad och du är frälst även om du tvivlar ibland. Att tvivla är en sak och att inte tro är en annan, så skilj på detta. Men för oss som tvivlar, för alla tvivlar vi på olika punkter ibland … så kan vi just säga: Jag tror, hjälp min otro.

Orsaken till våra tvivel är ofta känslorna och rädsla för vad som kan ske om det som vi sätter vår tro till inte sker. Ja det värsta som kan hända är att vi får ändra riktning en aning. Det är ingen kris. Gud älskar Dig ändå, Gud förlåter den som kommer till Honom med öppet och ärligt hjärta. Hans nåd är oändlig. Hans kärlek är villkorslös och oändlig.
Det enda sätt du som kristen kan komma bort ifrån Gud helt är att du själv inte vill ha med Gud att göra. Han lämnar dig aldrig hur mkt du än tvivlar, men Han drar oss till sig och visar oss in på rätt väg. Kom ihåg att tron inte går att prestera fram, den är oss redan given!

Hänvisningar ur Bibeln:
Då rörde han vid deras ögon och sade: "Som ni tror skall det ske med er." Matt 9:29

Jesus sade till honom: ”Om du kan, säger du. Allt förmår den som tror.” Genast ropade barnets far: ”Jag tror. Hjälp min otro!” Mark. 9:23-24

Till officeren sade Jesus: ”Gå, som du tror skall det ske dig.” Och i samma ögonblick blev hans tjänare frisk. Matt. 8: 13Allt vad ni ber om i er bön skall ni få, när ni tror." Matt 21:22

Gud välsigne er alla!

Junia"

Källa: http://minafotterslykta.net/

Inga kommentarer: