tisdag 3 april 2007

Ett svärd, en yxa och lövet från ett olivträd

Det pågår en ansning och en rening bland Guds folk och allt som inte har sitt ursprung i den Helige brinner upp. Det är smärtsamt men nödvändigt. För Jesus vill möta en församling utan fläck eller skrynkla, ett heligt och rent tempel när Han kommer tillbaka.

Den här synen fick Hollie L. Moody för ett par år sedan:

"Jes 64:11-12 “Vårt heliga och härliga tempel, där våra fäder lovade dig, har blivit ett byte för elden, allt som var dyrbart för oss ligger i ruiner. 12 Kan du trots detta hålla dig tillbaka, HERRE? Kan du tiga stilla och låta oss lida så mycket?"

1 Kor 2:9 “Men vi känner, som Skriften säger, vad ögat inte har sett och örat inte hört och människohjärtat inte kunnat ana, vad Gud har berett åt dem som älskar honom.”

I en vision stod jag tillsammans med Herren. Jag såg två personer som närmade sig ett stort, vackert träd. En av dem hade yxa slängd över axeln. Den här personen var en man som var klädd som en krigare från förr. Den andra personen var en kvinna och hon hade en enkel brun mantel på sig. Båda två hade en liten väska fäst kring midjan. Jag fick en känsla i min ande att könen på de här två personerna representerade en far/mor - funktion.

1 Kor 4:15 “Om ni än skulle ha tusentals uppfostrare i Kristus, har ni ändå inte många fäder. Det var jag som i Kristus Jesus födde er till liv genom evangeliet.”
Gal 4:26 “Men det himmelska Jerusalem är fritt, och det är vår moder”


När mannen och kvinnan närmade sig trädet, började det till min förvåning att tala.

"Är du för eller emot mig?" frågade trädet de två personerna. "Vad är det här för träd, Herre?" frågade jag Herren. "Det här trädet representerar Kyrkan" svarade Herren. "Min Kropp. Kyrkan, min Kropp, tror att de som talar emot den antingen är för den eller emot den. Men så är det inte alltid." "Vi är för Herren " svarade de två personerna samtidigt på trädets fråga. "Vi har kommit för att slutföra Hans gudomliga vilja och syfte". "Herren har sänt mig för att för att med svärd gå emot din ofruktsamhet" ropade personen med den bruna manteln mot trädet. "Han har sänt mig för att förstöra det som har gjorts i egen kraft och som brett ut sig hos er."

Personen med den bruna manteln sträckte ut armarna med en häftig rörelse. Jag såg sedan hur ett svärd blixtrade till och kom ut ifrån munnen på personen med den bruna manteln. Med båda händerna tog hon svärdet från munnen och började hugga av trädets stora grenar med hjälp av det.

Slutligen så lyfte personen med den bruna manteln upp svärdet högt över huvudet och med båda händerna om svärdet så trängde hon det djupt in i stammen på trädet. Jag chockades över de skrik av vånda som kom från trädet.

Vad gör personen med svärdet, Herre?" frågade jag Herren."Svärdet är mitt Ord" svarade Herren. "Mitt Ord går som ett svärd emot allt det arbete som utförs i egen kraft i min Kropp, i min Kyrka. "Herren har sänt mig för att bryta ned och förstöra fästen" sa krigaren med yxan till trädet. " Jag är sänd för att med yxan hugga av rötterna till varje träd som inte bär frukt." Jag tittade med förfäran på när krigaren med yxan högg av trädets rötter med djupa, övertygade, kontrollerade rörelser. Slutligen avslutade krigaren med yxan sina ansträngningar och satte ned den försiktigt mellan sina fötter.

"Vad gör personen med yxan mot trädet, Herre?", frågade jag Herren. " Yxan representerar också mitt Ord", svarade Herren. "Jag sänder fram dem som ska hugga bort lögnen i min kropp, Kyrkan. Syftet med svärdet och yxan kommer att missförstås mycket och det kommer att uppstå ett motstånd mot det", fortsatte Herren. "De som svingar svärdet och yxan kommer att kritiseras livligt och hatas".

Jag stirrade i chockad bestörtning på det en gång så vackra trädet. Nu liknade det bara en fördärvad stam. Jorden runtomkring stammen hade rörts om av yxans rörelser. Jorden var intensivt, fuktigt brun. Jag såg att även om det mesta av trädets rotsystem hade huggits av och förstörts, så fanns det en stor rot kvar som såg frisk ut. Sakta närmade sig de två personerna trädet. Jag såg de två personerna ta av sig väskorna de hade fästa vid midjan och stoppa ned händerna i dem. När det gjorde så spreds en underbar doft från väskornas inre. Jag såg att de två personernas händer var täckta av en tjock, doftande smörjelse. De två personerna började försiktigt stryka denna tjocka smörjelse på trädets stam. När de var klara, så drog sig bort en aning från trädet och satte sig på marken. De fäste sin blick på trädet och började bedja för det.

Jer 31:28 "Och liksom jag har vakat över dem för att rycka upp, bryta ner, fördärva, förgöra och skada, skall jag nu vaka över dem för att bygga upp och plantera, säger HERREN"

Jag stirrade också stadigt mot trädet. Till min glädje och förvåning, så såg jag små grenar som började växa ut från trädets stam. På trädets grenar började små knoppar slå ut. De utvecklades snabbt till fjäderformade löv. Små blommor syntes bland trädets löv. Slutligen såg jag små föremål som jag på något sätt uppfattade som oliver och som växte på trädets grenar. Jag såg en duva flyga till olivträdet. Duvan plockade ett löv från trädet och flög med det till de två personerna. De reste sig upp när duvan flög emot dem. De kupade sakta ihop händerna och duvan slog sig till ro i deras händer, fortfarande med olivlövet säkert i näbben.
De två personerna stirrade med upprymdhet och vördnad på duvan med olivlövet i näbben.

Sak 8:9 “Så säger HERREN Sebaot: Fatta mod, ni som i de här dagarna hör dessa ord från de profeter som talade på den tid då grunden lades till HERREN Sebaots hus, templet som skulle byggas upp.”

Vi började höra ljudet av rinnande vatten. Vi tittade mot olivträdet och såg en fontän av vatten spruta ut från marken runt olivträdet. Vattnet svepte över marken och formade en stor vattenflod som fortsatte utom synhåll

Hes 47:6 och 9 "6 Han sade till mig: "Har du sett det, du människobarn?" Sedan förde han mig tillbaka upp på flodens strand.
”9 Överallt dit den dubbla strömmen kommer upplivas alla levande varelser som rör sig i stim, och fiskarna blir där mycket talrika, ty när detta vatten kommer dit blir vattnet sunt, och allt får liv där strömmen rinner ut."

Då kände vi och hörde en vind som började blåsa starkt. Vi tittade oss intensivt omkring för att upptäcka varifrån vinden kom. Ett stort sällskap av män ock kvinnor i alla åldrar och från alla nationer dök upp. De drevs framåt av vindens styrka. Vinden drev dem också närmare samman. Människorna var förbryllade och bekymrade över att behöva närma sig varandra på detta sätt. Vinden hindrade dock människorna från att hålla sig på avstånd från varandra, något de annars gärna hade velat.

"Varför tvingar vinden människorna samman så nära?", frågade jag Herren.

"Det här kommer från Mig", svarade Herren. "Jag använder både naturliga och övernaturliga sätt att föra mina barn tillbaka in i en förtrolig närhet med varandra. Tiden för främlingskap och isolering från varandra är över. Deras enhet kommer att bli deras styrka.
Jag tittade när det stora sällskapet strålade samman kring olivträdet. Jag såg att alla människorna verkade rädda, de var bekymrade och behövde någon form av helande. När detta stora sällskap nådde trädet, började de äta frukterna från olivträdet och gnuggade löven mot sina kroppar från toppen av huvudet till fotsulorna. Frukterna och löven från olivträdet verkade bringa läkedom, välbefinnande och lättnad för människorna

Hes 47:12 “Och vid strömmens båda stränder skall alla slags fruktträd växa upp. Deras löv skall inte vissna och deras frukt skall inte ta slut. Varje månad skall träden bära ny frukt, ty deras vatten kommer från helgedomen. Deras frukter skall tjäna till föda och deras löv till läkedom.”

Jag såg när personen som var klädd som en krigare och personen med den bruna manteln närmade sig folkmassan som hade samlats kring olivträdet. Till min förvåning började de två personerna på något sätt ta varje person som samlats kring trädet och fästa dem vid trädet en och en. Den person som nyss fästs vid trädet blev en verkigt levande, vital del av olivträdet.

Rom 11:17 och 24 “17 Men om nu några av grenarna har brutits bort och du, som är ett vilt olivträd, har blivit inympad bland dem och fått del av det äkta olivträdets feta rot,
24 Ty om du har blivit borthuggen från det vilda olivträd som du av naturen tillhörde, och mot naturen har inympats på ett äkta olivträd, hur mycket lättare kommer då inte dessa naturliga grenar att ympas in på sitt eget olivträd."


Det här skedde om och om igen. Varje gång en person inympades växte sig olivträdet större och starkare.

Ef 4:16 “Från honom får hela kroppen sin tillväxt. Så byggs kroppen upp i kärlek, och den fogas samman och hålls ihop genom det stöd som varje led ger, alltefter den kraft som är utmätt åt varje särskild del.”

Jag såg att några av människorna vägrade att låta sig inympas i olivträdet. De här människorna ställdes åt sidan.
"Varför vägrar dessa människor bli inympade i olivträdet", frågade jag Herren.
"De har misslyckats med att urskilja och förstå hur jag arbetar mitt i min Kropp, min Kyrka, i denna tid", svarade Herren.
"Jag för Mina barn tillbaka in i enhet och gemenskap med varandra. Det är några som kommer att stå emot detta pga av fruktan. Fruktan över att återigen bli sårade av sina bröder och systrar, fruktan och misstro mot samfund och andligt ledarskap. De har tvivel och otro i sina hjärtan. De har gjort sig själva ofruktbara, för deras fruktan och deras tvivel har förhärdat deras hjärtan.

Rom 11.21 "Ty om Gud inte skonade de naturliga grenarna skall han inte heller skona dig."När visionen var över, så stod det fortfarande kvar en oändlig mängd människor som ympades in i olivträdet.

Rom 12: 4-5 “Ty liksom vi i en kropp har många lemmar och alla lemmarna inte har samma uppgift, 5 så är vi, som är många, en kropp i Kristus, men var för sig är vi varandras lemmar.”

Upp 22:16 “Jag, Jesus, har sänt min ängel för att vittna för er om allt detta i församlingarna. Jag är Davids rotskott och hans ättling, den klara morgonstjärnan.”

Sak 6:12-15 “ Och du skall säga till honom: "Så säger HERREN Sebaot:
Se, en man, hans namn är Telningen.* Under
honom skall det gro, och han skall bygga HERRENS tempel. 13 Ja, det är han som skall bygga HERRENS tempel. Han skall vinna härlighet och sitta på sin tron och regera. En präst skall han vara på sin tron, och frid skall råda mellan båda. 14 Kronorna skall finnas i HERRENS tempel till minne av Helem och Tobia, Jedaja och Hen, Sefanjas son. 15 Fjärran ifrån skall man komma för att bygga på HERRENS tempel, och ni skall förstå att HERREN Sebaot har sänt mig till er. Så skall ske om ni lyder HERRENS, er Guds, röst."

* Engelska: 12 And speak unto him, saying, Thus speaketh the Lord of hosts, saying, Behold the man whose name is The BRANCH; and he shall grow up out of his place, and he shall build the temple of the Lord


Haggai 2:10 “Den kommande härligheten hos detta hus skall bli större än den förra, säger HERREN Sebaot, och på denna plats skall jag ge frid, säger HERREN Sebaot.


I Honom
~ Hollie L. Moody.

Översatt från:
http://groups.yahoo.com/group/HollieLMoody/message/98?viscount=100Inga kommentarer: