måndag 23 april 2007

Kom till Mitt bord

"Undrar du om den Guds Helige Ande kan använda dig till att hjälpa andra? Kom till bord, så ska jag vederkvicka dig. Kom och ha fest på ett himmelskt sätt, så ska jag ge dig att äta. Ja, jag vill ge dig själv bröd till att äta, för att vederkvicka dig. Låt det vara i fokus. Och när du blir vederkvickt av det närande brödet, kommer jag att göra så att det faller smulor ner under bordet. Så kom och ät vid mitt bord. Då kommer andra att få ta emot det som faller från välsignelserna du får. Du kanske tror att de andra inte kan ta emot, eftersom de inte är rikets barn; men ska inte hundarna äta av smulorna som faller från mina barns bord?"

Utsänt av Tony Nelson email: anthony.n@tesco.net Översatt till svenska av Yardsight

Inga kommentarer: