torsdag 19 april 2007

En nyckel till Gudsnärvaro, del 2

En nyckel till Gudsnärvaro, del 2

" I del 2 av "En nyckel till Gudsnärvaro" skall vi kika på hur tankar av sanning öppnar upp för smörjelsen i vårt liv.
I del 1 av denna serie som handlar om hur du och jag kan leva ett liv i ständig närvaro av Guds Ande, läste vi om att smörjelse är synonymt med Andens närvaro i våra liv. Den här veckan skall vi titta närmare på en av alla Bibliska nycklar som finns för att leva ett liv i Anden. Ett liv i sanning.

Mark 16:30 ...Herren verkade tillsammans med dem och bekräftade ordet genom de tecken som åtföljde det.
Apg 10:44 "Medan Petrus ännu talade föll den helige Ande över alla som hörde ordet."

Det finns enligt Bibeln en stark koppling mellan det sanna Gudsordet och Guds smörjelse. Gud bekräftar alltid sitt sanna ord med tecken, vilket i en del fall kan vara rena synbara mirakler, men väldigt ofta en kännbar närvaro av Gud.

I 1 Joh 2:27 kan vi läsa: " vad hans smörjelse lär er om allting är sanning och inte lögn"

Något som alltid låser upp dörren till Guds närvaro är när vi tänker i enlighet med Guds sanningar. Vi möter aldrig Gud i lögnen, lögn finns inte i Honom. Om vi sitter och mediterar på hur dåliga vi är och att det förmodligen inte finns något hopp för oss, då kommer vi garanterat inte att låsa upp dörren till Guds närvaro. Dessa tankar är inte sanning! Vi må vara syndare, men ett hopp har vi sannerligen! Tänk på vad Johannes undervisar " vad hans smörjelse lär er om allting är sanning och inte lögn". Lägg märke till frasen "sanning, och inte lögn". Guds smörjelse är en gåva till oss från Gud. Ett verktyg för att vi skall kunna känna när något är sant eller falskt. När smörjelsen är närvarande är det för att bekräfta ord eller tankar som är sanna. När smörjelsen är frånvarande är det för att bekräfta att något är lögn. Tänk vilken gåva vi fått!

5 Mos 31:21 "Ty jag vet vilka tankar de umgås med redan nu, innan jag har fört dem in i det land som jag med ed har lovat dem".

Intressant att Bibeln talar i begrepp som att "umgås med tankar". Om vi umgås med tankar som inte finns i Gud, kan vi inte samtidigt umgås med Gud.

Om du och jag sitter och tänker på att Gud inte älskar oss och att det inte finns något hopp för oss, då kommer avsaknaden av smörjelse att bekräfta att det vi tänker är fel. Många gånger säger du och jag i dessa lägen: "Vad var det jag sa, Gud är jättelångt borta, jag känner inte hans närvaro. Det är kört för mig. Han älskar nog inte mig längre". När jag tänkte så, en gång när jag var relativt nyfrälst, hörde jag en viskning i mitt inre: "Daniel, smörjelsen är till för att bekräfta sanning, om jag skulle komma med min närvaro när du tänker så, skulle det bekräfta för dig att det du tänker är sant. Du frågar vad du skall göra för att bli älskad av mig. Jag säger dig: Det finns inget du kan göra för att hindra min alltid lika stora kärlek till dig! Jag är kärlek från evighet, hur skulle du kunna rubba grunden av min eviga natur för något du gör? Du är älskad för den jag har skapat dig till. När jag skapade människan utbrast jag att mitt verk var gott. Ditt värde sitter i att jag har skapat dig och jag har inte misslyckats! Du är värdefull och djupt älskad!"

I samma stund som jag tog emot den helige Andes ord, kom Gudsnärvaron och bekräftade att dessa tankar var sanna. Jag smakade lite till på orden: "Jag är älskad av Gud, jag är älskad". Smörjelsen sköljde över mig och jag hade lärt mig en nyckel till Gudsnärvaro. När vi tänker i enlighet med Guds ord, kliver vi in Andens underbara närvaro.

1 Joh 2:20 "Ni har en smörjelse från den Helige och känner alla sanningen".
1 Joh 2:27 "Vad er beträffar, så förblir i er den smörjelse som ni har tagit emot av honom, och ni behöver inte någon som undervisar er, utan vad hans smörjelse lär er om allting är sanning och inte lögn. Förbli i honom, så som den har lärt er".

Sanning är en vital nyckel till dörren in i Gudsnärvaro. Tänk på att Jesus är Sanningen själv och att utan Sanningen kan vi inte komma till Fadern. Jesus längtade efter den dag, då vi skulle tillbe Honom i sanning!

Joh 4:23f "Men den tid kommer, ja, den är redan här, då sanna tillbedjare skall tillbe Fadern i ande och sanning. Ty sådana tillbedjare vill Fadern ha. Gud är ande, och de som tillber honom måste tillbe i ande och sanning."

I del 3 av denna undervisning som läggs ut nästa vecka, skall vi titta närmare på hur vi genom en felaktig syn på vår synd ibland missar Gudsnärvaron i våra liv. Alltför ofta går vi och släpar på fördömelse för synder som vi har begått, trots att Bibeln undervisar om underbar frihet från synd.

Joh 8:32 "och ni skall förstå sanningen, och sanningen skall göra er fria."

Daniel Bjuhr
Källa: http://crossnet.se/index_real.phtml?url=/content.php?id=410#

Inga kommentarer: